جدول زمانبندي ثابت نظري 2

دانشجويان ورودي 86              نيمسال اول 91 - 90

عنوان درس

استاد

تاریخ

جلسه

تشخیص و طرح درمان

دکتر صالحی

90/7/4

1

تشخیص و طرح درمان

دکتر صالحی

90/7/11

1

تشخیص و طرح درمان

دکتر صالحی

90/7/18

1

تراش دندان

دکتر ترابی

90/7/25

1

تراش دندان جهت پارسیل وینر کروان

دکتر فتاحی

90/8/2

1

تراش دندانهای تحت درمان پریودنتال

دکتر رازقی

90/8/9

1

اکلوژن

دکتر ترابی

90/8/23

1

اکلوژن

دکتر ترابی

90/9/7

1

طراحی ساختار فلزی

دکتر رازقی

90/9/21

1

پونیک Pontic

دکتر رازقی

90/9/28

1

ملاحظات بیولوژیکی تراش

دکتر فتاحی

90/10/5

1

چگونگی آماده سازی دندانهای با پوسیدگی وسیع

دکتر صالحی

90/10/12

1

Post & core

دکتر صالحی

90/10/19

1تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-26 8:54    آمار بازدیدکنندگان   :  1729        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ