جدول زمانبندی ثابت نظری 1

 

عنوان بحث

نام استاد

جلسه

تراش و اصول تراش

دکتر رازقی

1

تراش و اصول تراش

دکتر رازقی

2

قالب و قالب گیری

دکتر رازقی

1

قالب و قالب گیری

دکتر رازقی

1

قالب ریزی

دکتر هاشمی

1

آرتیکولاتورها

دکتر صالحی

1

آرتیکولاتور گذاری

دکتر صالحی

1

Wax pattern

دکتر کلانتری

1

Wax up

دکتر کلانتری

1

Investing & Casting

دکتر صالحی

1

Investing & Casting

دکتر صالحی

1

Cements

دکتر هاشمی

1

Finishing & polishing

دکتر هاشمی

1

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-28 9:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ