بـرنامـه عملـی بخش ثـابت


بخش عمومي

بخش تخصصي

فانتوم

شنبه

رزیدنتی

تئوری

دکتر صالحی

دکتر رازقی

دکتر فتاحی

دکتر ترابی

دکتر کلانتری

يك شنبه

 

----

دکتر صالحی

دکتر رازقی

دکتر فتاحی

دکتر ترابی

 

دکتر کلانتری

 

دو شنبه

 

رزیدنتی

ثابت 2 نظری

 

دکتر صالحی

دکتر رازقی

 

دکتر فتاحی

 

دکتر ترابی

 

دکتر کلانتری

 

سه  شنبه

 

----

دکتر رازقی

دکتر صالحی

دکتر ترابی

دکتر فتاحی

 

دکتر کلانتری

چهار شنبه

 

ثابت 3 نظری

دکتر رازقی

دکتر صالحی

 

----

 

دکتر فتاحی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-14 0:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ