براي مشاهده رزومه (cv) اساتيد ، بر روي نام ايشان كليك نمائيد

 

تعداد اساتید

استاد

1نفر

دانشيار

2 نفر

استاديار

11 نفر

جمع کل

14 نفرنام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

آدرس پست الكترونيكي

دکتر فریده بحرانی

استادیار

Fbahrani[AT]sums.ac.ir

دکتر کیانوش ترابی

دانشیار

Ktorabi[AT]sums.ac.ir

دکتر امیر علیرضا خالدی

استادیار

Khaledia[AT]sums.ac.ir

دکتر رضا درفشی

استادیار

Derafshi[AT]sums.ac.ir

دكتر محمد امين رازقي

استاديار

Marazeghi[AT]sums.ac.ir

دکتر مریم صالحی

استادیار

Salehimar[AT]sums.ac.ir

دکتر سید امیر عباس صبوری

استادیار

Sabouria[AT]sums.ac.ir

د كتر فرناز فتاحي

استادیار

Fatahif[AT]sums.ac.ir

دکتر میترا فرزین

دانشيار

Farzinm[AT]sums.ac.ir

دکتر محمدحسن کلانتری

استادیار

Kalantarim[AT]sums.ac.ir

دکتر مهرو وجدانی

استاد

Vojdanim[AT]sums.ac.ir

دکتر زهرا هاشمی اردکانی

استادیار

Hashemiz[AT]sums.ac.ir

دكتر الهام انصاری فرد

استاديار

Ansarifard[AT]sums.ac.ir

دکتر مینا محقق

استادیار

Mohaghm[AT]sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-8 11:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ