براي مشاهده رزومه (cv) اساتيد ، بر روي نام ايشان كليك نمائيد

 

تعداد اساتید

استاد

2نفر

دانشيار

1نفر

استاديار

9 نفر

جمع کل

12نفرنام و نام خانوادگي

برنامه هفتگي

مرتبه علمي

آدرس پست الكترونيكي

دکتر مهرو وجدانی--  استاد قراردادی Vojdanim[AT]sums.ac.ir

دکتر کیانوش ترابی

مشاهده

استاد

Ktorabi[AT]sums.ac.ir

دکتر محمدحسن کلانتری

مشاهده

استادیار

Kalantarim[AT]sums.ac.ir

دکتر رضا درفشی

مشاهده

استادیار

Derafshi[AT]sums.ac.ir

دکتر میترا فرزین

مشاهده

دانشيار

Farzinm[AT]sums.ac.ir

دکتر امیر علیرضا خالدیمشاهده

استادیار

Khaledia[AT]sums.ac.ir

دکتر سید امیر عباس صبوری

مشاهده

استادیار

Sabouria[AT]sums.ac.ir

دکتر زهرا هاشمی اردکانی

--

استادیار

Hashemiz[AT]sums.ac.ir

 دكتر الهام انصاری فرد-- 

استاديار 

Ansarifard[AT]sums.ac.ir 

    

دکتر مینا محقق

مشاهده

استادیار

Mohaghm[AT]sums.ac.ir

دکتر راشین گیتی  مشاهدهاستادیارgiti_ra[AT]sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-12 11:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ