براي مشاهده رزومه (cv) اساتيد ، بر روي نام ايشان كليك نمائيد

 

تعداد اساتید

استاد

2 نفر

دانشيار

1 نفر

استاديار

12 نفر

جمع کل

15 نفر

 

نام و نام خانوادگی

برنامه هفتگی

مرتبه علمی

محل خدمت

آدرس پست الكترونيكی

 دكتر الهام انصاری فرد

--

استاديار

ساختمان 1

ansarifard[AT]sums.ac.ir 

دکتر کیانوش ترابی

مشاهده

استاد

ساختمان 1

ktorabi[AT]sums.ac.ir

دکتر معصومه تقویمشاهدهاستادیارساختمان 2taghvam[AT]sums.ac.ir

دکتر امیر علیرضا خالدی

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

Khaledia[AT]sums.ac.ir

دکتر ملیحه حامدی--

استادیار

ساختمان 2

 
دکتر مریم حجازی--

استادیار

ساختمان 2

 

دکتر رضا درفشی   

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

Derafshi[AT]sums.ac.ir

دکتر محمد امین رازقی

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

marazeghi[AT]sums.ac.ir 

دکتر میترا فرزین

مشاهده

دانشيار

ساختمان 1

Farzinm[AT]sums.ac.ir

دکتر مهدی فروزانفرمشاهده

استادیار

ساختمان 2

 
دکتر سید احمد قریشیان--

استادیار

ساختمان 2

 

دکتر محمدحسن کلانتری

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

Kalantarim[AT]sums.ac.ir

دکتر راشین گیتی  

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

giti_ra[AT]sums.ac.ir

 دکتر مینا محقق

مشاهده

 استادیار

ساختمان 1

 Mohaghm[AT]sums.ac.ir

دکتر مهرو وجدانی

--

 استاد قراردادی

ساختمان 1

 Vojdanim[AT]sums.ac.ir

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-25 10:31    آمار بازدیدکنندگان   :  4251        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ