براي مشاهده رزومه (cv) اساتيد ، بر روي نام ايشان كليك نمائيد

 

تعداد اساتید

استاد

2نفر

دانشيار

1 نفر

استاديار

8 نفر

جمع کل

11 نفرنام و نام خانوادگي

برنامه هفتگي

مرتبه علمي

آدرس پست الكترونيكي

دکتر مهرو وجدانی--  استاد قراردادی Vojdanim[AT]sums.ac.ir

دکتر کیانوش ترابی

مشاهده

استاد

Ktorabi[AT]sums.ac.ir

دکتر محمدحسن کلانتری

مشاهده

استادیار

Kalantarim[AT]sums.ac.ir

دکتر رضا درفشی

مشاهده

استادیار

Derafshi[AT]sums.ac.ir

دکتر میترا فرزین

مشاهده

دانشيار

Farzinm[AT]sums.ac.ir

دکتر امیر علیرضا خالدیمشاهده

استادیار

Khaledia[AT]sums.ac.ir

دکتر سید امیر عباس صبوری

مشاهده

استادیار

Sabouria[AT]sums.ac.ir

دکتر زهرا هاشمی اردکانی

--

استادیار

Hashemiz[AT]sums.ac.ir

 دكتر الهام انصاری فرد-- 

استاديار 

Ansarifard[AT]sums.ac.ir 

 دکتر مینا محققمشاهده  استادیار Mohaghm[AT]sums.ac.ir
دکتر راشین گیتی  مشاهدهاستادیارgiti_ra[AT]sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-19 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ