مراحل پذيرش و درمان بيماران بخش  پروتز ثابت 

مراجعه کننده محترم لطفا جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کاملا توجه نمائید:

1- مراجعه مستقيم بيمار به بخش بدون نیاز به پرونده تشخیص

2- تعیین نوبت معاینه

3- مراجعه بیمار به بخش در روز مقرر جهت معاینه و دریافت برگه حسابداری

4- ارجاع بیمار به صندوق حسابداری و پرداخت وجه مورد نظر و صدور قبض

5- ارائه قبض به مسئول داخل بخش

6- معاینه توسط استاد بخش

7- ارجاع بیمار به رادیولوژی و بخش های دیگر در صورت لزوم 

8- معاینه مجدد و مطابقت عکس با مشکل درمانی بیمار

9- تعیین نوع درمان توسط استاد مربوطه 

10- تعیین تخصصی یا عمومی بودن نوع درمان 

11- تعیین نوبت انجام درمان بر اساس نیاز دانشجویان 

12- ارجاع بیمار به صندوق حسابداری در مراجعه بعد جهت پرداخت هزینه و صدور قبض بر اساس نوع درمان 

13- شروع روند درمان و ارائه آن طی جلسات بعد 


درمان های ارائه شونده در ترم جاری بر اساس تقویم آموزشی دانشجویان عمومی و تخصصی شامل : 


1- درمانهای عمومی شامل : روکش و بریج و پست فلزی (post)

در ترم مهرماه درمان بريج ( گذاشتن دندان ثابت و در ترم بهمن روكش و پست و كور انجام مي پذيرد)

2- درمانهای تخصصی شامل : بریج ، روکش ، اکلوژن ، درمان های پروتز ثابت ، مرياند ، لمينت ، نايت گاردلازم به ذکر است که هزینه درمان در بخش تخصصی شامل:
 1) هزینه لابراتوار  2) هزینه کار در بخش


خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نشود 


 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 15:58    آمار بازدیدکنندگان   :  3508        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ