مراحل پذيرش و درمان  بيماران بخش بيماري هاي لثه

مراجعه کننده محترم لطفا جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کاملا توجه نمائید.

1- مراجعه مستقيم به بخش (بدون نياز به پرونده بخش تشخيص)

2- نوبت دهي جهت معاينه اوليه

3- مراجعه به بخش در روز مقرر معاينه

4- ارجاع به صندوق حسابداري جهت پرداخت هزينه معاينه و صدور قبض معاينه

5- تحويل قبض زردرنگ به مسئول داخلي بخش(قبض صورتي رنگ مربوط به بيمار است در نگهداري و حفظ آن كوشا باشيد )

6- معاينه توسط استاد بخش

7- تعيين نوع درمان

8- تعيين تخصصي يا عمومي بودن نوع درمان

9- تعيين نوبت انجام كار در صورت پذيرش

10- مراجعه به بخش در روز مقرر انجام كار

11- ارجاع به صندوق حسابداري و صدور قبض انجام كار

12- تحويل قبض زرد رنگ به مسئول بخش و تحويل قبض صورتي رنگ به دندانپزشك معالج

13- شروع روند درمان يا انجام جراحي

درمان بيمار در بخش عمومي شامل 5 الي 6 جلسه مي باشد كه بيمار هر هفته در روز و ساعت معيني كه دانشجو در بخش حضور دارد مراجعه مي كند و در صورتي كه نياز به جراحي داشته باشد پس از طي مراحل جرم گيري با هماهنگي استاد مربوطه بر اساس تخصصي يا عمومي بودن درمان آنها تعيين نوبت مي شود.

درمورد بيماراني كه مورد پذيرش قرار نمي گيرند(با توجه به اينكه پذيرش بيمار بر اساس نياز آموزشي دانشجو عمومي و تخصصي مي باشد) تاريخ مراجعه و نوع بيماري آنها و شماره تلفن آنها در دفتر مخصوصي نوشته مي شود كه در صورت نياز دانشجو با آنها تماس گرفته مي شود.

 

(دفترچه خدمات درماني جهت خدمات معاينه و جرمگيري مورد قبول است كه در هنگام پرداخت هزينه مورد استفاده قرار خواهد گرفت ). 

خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نشود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 15:56    آمار بازدیدکنندگان   :  4111        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ