براي مشاهده رزومه (cv) اساتيد ، بر روي نام ايشان كليك نمائيد

 

تعداد اساتید

استاد

1نفر

دانشيار

2 نفر

استاديار

8 نفر

جمع کل

11 نفرنام و نام خانوادگي

برنامه هفتگی

مرتبه علمي

محل خدمت

آدرس پست الكترونيك

دکتر طاهره اسکندریان

مشاهده 

دانشیار

ساختمان 1

Eskandari[AT]sums.ac.ir

دکتر سارا اسماعیلی

مشاهده

استادیار

ساختمان 2

esmaili_s[AT]sums.ac.ir 

دکتر حمیده برقی

مشاهده 

استاديار

ساختمان 1

Barghi[AT]sums.ac.ir

دکتر یاسمین خاکسار

مشاهده

استادیار

ساختمان 2

khaksar_y[AT]sums.ac.ir

دکتر فرانک رزمجویی--

استادیار

ساختمان 2

 
دکتر آزاده رفیعی--

استادیار

ساختمان 2

 

دکتر آسیه زهره ای

مشاهده

استادیار

ساختمان 2

zohrei_a[AT]sums.ac.ir 

دکتر فائزه قادری

مشاهده 

دانشیار

ساختمان 1

Ghaderi_fa[AT]sums.ac.ir

دکتر نجمه محمدی

مشاهده 

استاديار

ساختمان 1

    Mohammadyn[At]sums.ac.ir

دکتر مهتاب معمارپور

مشاهده 

استاد

ساختمان 1

Memarpour[AT]sums.ac.ir

دکتر علی نوذری

مشاهده 

استادیار

ساختمان 1

Nozari_a[AT]sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-20 13:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ