براي مشاهده رزومه (cv) اساتيد ، بر روي نام ايشان كليك نمائيد


 

تعداد اساتید

استاد

1نفر

دانشيار

1 نفر

استاديار

7 نفر

جمع کل

9 نفر

 

نام و نام خانوادگي

پروفایل علمی

مرتبه علمي

آدرس پست الكترونيك

دکتر حمیده برقی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاديار

Barghi[AT]sums.ac.ir

دکتر یاسمین خاکسار

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

khaksar_y[AT]sums.ac.ir

دکتر فرانک رزمجویی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

Razmjooief[AT]sums.ac.ir

دکتر آزاده رفیعی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

Arafiee[AT]sums.ac.ir

دکتر آسیه زهره ای

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

zohrei_a[AT]sums.ac.ir 

دکتر فائزه قادری

پروفایل در سامانه علم سنجی

دانشیار

Ghaderi_fa[AT]sums.ac.ir

دکتر نجمه محمدی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاديار

    Mohammadyn[At]sums.ac.ir

دکتر مهتاب معمارپور

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاد

Memarpour[AT]sums.ac.ir

دکتر علی نوذری

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

Nozari_a[AT]sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-28 14:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ