براي مشاهده رزومه (cv) اساتيد ، بر روي نام ايشان كليك نمائيدتعداد اساتید

استاد

--

دانشيار

2نفر

استاديار

5 نفر

جمع کل

8 نفرنام و نام خانوادگی

برنامه هفتگی

مرتبه علمی

محل خدمت

آدرس پست الکترونیکی

دکتر آزاده اندیشه تدبیر

مشاهده

دانشيار

ساختمان 1

Andisheh[AT]sums.ac.ir

دکتر سهیل پردیس

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

Pardiss[AT]sums.ac.ir

دکتر شیما ترابی اردکانی

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

torabi_sh[AT]sums.ac.ir 

دکتر زهره جعفری اشکاوندی

مشاهده

دانشيار

ساختمان 1

Jaafariz[AT]sums.ac.ir

دکتر نغمه جیرودی

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

jeiroodi[AT]sums.ac.ir 

دکتر علی دهقانی ناژوانی

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

Nazhvana[AT]sums.ac.ir

دكتر محمدعلي رنجبر

مشاهده

استاديار

ساختمان 1

Ranjbarma[AT]sums.ac.ir

دکتر راضیه زارع

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

zare_r[AT]sums.ac.ir 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-15 13:25    آمار بازدیدکنندگان   :  8181        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ