مديرگروه عمومي : دكتر علی دهقانی ناژوانی

سرپرست تخصصي : دكتر زهره جعفري اشكاوندي


معرفی گروه آموزشی :

رشته آسیب شناسی دهان ، فک و صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی است و حیطه اصلی فعالیت های این گروه ، شامل آگاهی از اتیولوژی و روند بیماری ها و شناخت و گزارش تغییرات میکروسکوپی ایجاد شده در بافت و تشخیص ریز بینی ضایعات ناحیه دهان ، فک و صورت می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد .


دانش آموختگان دکترای تخصصی در این گروه باید در انتهای دوره مهارت های زیر را کسب نمایند :


1-      توانایی انجام مراحل آماده سازی نمونه های بافتی با تکنیک های مختلف و تشخیص میکروسکوپی ضایعات دهان و فک و صورت

2-      آشنایی با تغییرات بالینی و رادیوگرافی بیماری ها و شناخت ماهیت این تغییرات

3-      شناخت تغییرات میکروسکوپی ضایعات ، مکانیسن ایجاد این تغییرات و ارتباط آنها با علائم بالینی بیمار

4-      شناخت بیماری های سیستمیک و تأثیر آنها در دهان و فک و صورت

5-      توانایی آموزش ، پژوهش و دستیابی مشارکت به منابع علمی


رسالت و اهداف
 
1.در این بخش روند استفاده از تشخیص ریز بینی ضایعات ناحیه دهان و فک و صورت انجام می شود و در حول این محور فعالیتهای آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان و دستیاران و همچنین فعالیتهای پژوهشی صورت می گیرد.

2.تربیت دانش آموختگانی در دو دوره تخصصی و عمومی با داشتن توانمندیهای شناختی، مهارتی و نگرشی در تشخیص ضایعات ناحیه دهان و فک و صورت انجام می گیرد و شامل آموزش آسیب شناسی، جنین و بافت شناسی دهان می باشد.

3.در اکثر موارد، بیماران بطور مستقیم با این بخش ارتباط ندارند و در مواقع خاص تحت معاینه قرار می گیرند.

4.توانمند سازی دانشجویان و اساتید در زمینه تازه های علمی و انجام تحقیقات کاربردی-بنیادی از طریق جستجو و نقد مقالات نیز مد نظر می باشد.

 

فیلد های تحقیقاتی گروه :

مطالعه كيست و تومورهای ضایعات تکاملی از نظر اپیدمیولوژی و اتیولوژی و بررسی فاکتورهای مولکولی و ژنیتیکی با استفاده از روشهای نوین - مطالعه ضايعات پوستي و مخاطي در ناحيه فك و صورت.برنامه کلی آموزش دانشجویان دکترای تخصصی (دوره دستیاری ) :

آموزش آسیب شناسی دهان و فک و صورت تخصصی و نیز جنین و بافت شناسی دهان به دستیاران تخصصی دندانپزشکی برنامه کلی آموزش دانشجویان دکترای عمومی (دوره عمومی ) :

 آموزش آسیب شناسی دهان و فک و صورت نظری و عملی و نیز جنین و بافت شناسی دهان نظری و عملینحوه آموزش به بیماران  :

در اکثر موارد بیماران بطور مستقیم با بخش پاتولوژی ارتباط ندارند بلکه نمونه های بیوپسی مربوط به بیماران که توسط بخشهای مختلف دندانپزشکی (داخل یا خارج از دانشکده ) به این مرکز ارجاع داده می شوند مورد آزمایش و تشخیص ریزبینی قرار می گیرند .

 

تماس با بخش : دانشکده دندانپزشکی، ساختمان جدید ، طبقه  همکف تلفن : 8-36280112 - 4-36263193 داخلی (209)

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-17 17:31    آمار بازدیدکنندگان   :  14187        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ