مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش ارتودنسي عمومی 

 

 مراجعه کننده محترم ، لطفا جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کاملاً توجه نمایید:
در بخش ارتودنسي عمومي بيماران زير 12 سال پذيرش مي شوند و روال معمول براي درمان بيماران در بخش ارتودنسي عمومي به شرح زير مي باشد:
1-      مراجعه مستقيم به بخش بدون نياز به پرونده تشخيص
 
2-      ارجاع به صندوق حسابداري و پرداخت وجه مورد نظر و صدور قبض معاينه
 
3-      تحويل قبض به مسئول داخلي بخش و انتظار تا زمان معاينه در سالن انتظار(قبض ديگر متعلق به بيمار است در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد)
 
4-      معاينه توسط استاد بخش
 
5-      ارجاع بيمار به راديولوژي
 
6-      معاينه مجدد و مطابقت عكس با مشكل درماني بيمار
 
7-      تعيين نوع درمان توسط استاد مربوطه
 
8-      تعيين نوبت انجام درمان بر اساس نيازهاي آموزشي دانشجويان يا دستیاران
 
9-      تعيين تاريخ دريافت هزينه هاي درمان بصورت نقد و اقساط
 
10-   شروع مرحله اول درمان با تشكيل پرونده، تهيه عكس راديولوژي و فتوگرافي و گرفتن قالب
 
 
 
تعداد مراجعه بيماران بر اساس نياز درمان تعيين مي گردد كه معمولاً در بخش دانشجويي هر 2 هفته يكبار مي باشد. طول مدت درمان برحسب نوع ناهنجاري بيمار و به ميزان همكاري بيمار متفاوت است و از يك تا سه سال ممكن است متفاوت باشد. هرچند در بعضي موارد خاص ممكن است طول درمان بيش از اين هم باشد
درمان در بخش عمومي ممكن است ابتدا با پلاك متحرك شروع شود و پس از مدتي بر اساس نياز، ارتودنسي ثابت براي وي انجام شود.

خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نشود.
 
 

مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش ارتودنسي تخصصی 

مراجعه كننده محترم لطفاً جهت تسهيل در امور درمان فرد به موارد زير كاملاً توجه نماييد.
در بخش ارتودنسي تخصصي بيماران بالاي 12 سال پذيرش مي شوند و روال معمول براي درمان بيماران در ارتودنسي تخصصي به شرح زير مي باشد.
1-      مراجعه مستقيم و اوليه بيمار به بخش بدون نياز به پرونده تشخيص
 
2-      ثبت نام جهت معاينه(گاهي ممكن است به علت ازدياد بيماراني كه در نوبت هستند ، بخش نوبت جهت ويزيت نداشته باشد.)
 
3-      مراجعه بيمار در روز معاينه
 
4-      ارجاع به صندوق حسابداري و پرداخت وجه مورد نظر و صدور قبض معاينه
 
5-       تحويل قبض به مسئول داخلي بخش و انتظار تا زمان معاينه در سالن انتظار
 
6-       معاينه توسط استاد بخش
 
7-      در بعضي مواقع ارجاع بيمار به راديولوژي و گرفتن عكس و معاينه مجدد و مطابقت عكس با مشكل درماني
 
8-      تعيين نوع مشكل بيمار توسط استاد معاينه كننده
 
9-      توضيح نوع درمان، مشكل بيمار و طول درمان توسط استاد معاينه كننده و در صورت آموزشي بودن پركردن فرم پذيرش توسط استاد معاينه كننده و ثبت مشخصات بيمار توسط مسئول داخلي بخش و قراردادن بيمار در نوبت
 
10-    تكميل فرم پذيرش صرفا جنبه ثبتنام دارد و به منزله تعهد بخش در پذيرش و شروع درمان ارتودنسي نمي باشد.
 
11-   دوره انتظار جهت تماس با بيمار بر اساس نيازهاي آموزشي دستيارهاي بخش مي باشد و گاه اين دوره به 2-1 سال مي رسد
 
12-   مراجعه بيمار بعد از تماس و مشخص شدن دستيار مربوطه
 
13-   عدم مراجعه بيمار بعد از تماس به منزله انصراف بيمار از درمان مي باشد و نام بيمار از ليست خارج مي شود.
 
14-   تعيين تاريخ دريافت هزينه هاي درمان به صورت پيش قسط در مرحله اول و در مرحله بعدي به صورت قسط بندي
 15- شروع درمان بيمار در وقت تعيين شده با تشكيل پرونده، تهيه عكس و گرفتن قالب و ...

16 - معاينات منظم ماهيانه تا پايان درمان به همراه پرداخت اقساط ماهيانه

قابل ذكر است تعداد مراجعه بيماران بر اساس نوع درمان تعيين مي گردد كه معمولاً در بخش تخصصي هر 3 يا 4 هفته يكبار مي باشد.
طول مدت درمان بر حسب نوع ناهنجاري بيمار و به ميزان همكاري بيمار متفاوت است و از 1 تا 3 سال ممكن است متفاوت باشد هر چند در بعضي موارد خاص ممكن است طول درمان بيشتر از اين هم باشد.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 15:50    آمار بازدیدکنندگان   :  6133        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ