9-     

مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش عمومي تشخيص بيماري هاي دهان

 


 مراجعه کننده محترم ، لطفا جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کاملاً توجه نمایید :

1-      نوبت دهي بيماران بصورت روزانه بر اساس اولويت حضور

 

2-      پذيرش بيمار و ارجاع بيماران به حسابداري جهت انجام امور حسابداري

 

3-      مراجعه مجدد به بخش و تحويل قبض زرد رنگ به مسئول داخلي بخش و انتظار جهت معاينه بر اساس اولويت حضور

 

4-      ارجاع بيمار به راديولوژي جهت انجام امور راديوگرافي

 

5-      معاينه بيمار و گرفتن تاريخچه از وي توسط دانشجو و تشكيل پرونده براي بيمار

 

6-      معاينه مجدد بيمار توسط اساتيد بخش جهت اطمينان از صحيح بودن تشخيص دانشجو

 

7-      ارجاع بيماران به بخش هاي درماني ديگر طبق پرونده تشكيل شده جهت تعيين نوبت و انجام كار آنها(درصورت امكان)

 

8-      غربالگري بيماران توسط اساتيد و راهنمايي بيماران غيراز تشكيل پرونده جهت درمان آنها


 خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نشود.

 

مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش تخصصي تشخيص بيماري هاي دهان

 

 مراجعه کننده محترم ، لطفا جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کاملاً توجه نمایید :


 

1-      معاينه توسط دستياران و اساتيد اين بخش

 

2-      تشخيص كلينيكي ضايعات دهاني

 

3-      نمونه برداري تشخيصي از ضايعات بافت نرم در صورت لزوم

 

4-      ويزيت بيماران واجد ضايعات دهاني مزمن

 

5-      پذيرش بيماران معرفي شده از بيمارستانها (بيماران كانديد پيوند اعضاء)

 

6-      تعيين نيازهاي درماني دندانپزشكي بيماران كانديد پيوند عضو و بعد از پايان اين درمانها ارائه گواهي سلامت دهان

 

7-      بررسي وضعيت زمينه اي پزشكي بيماران خاص و تعيين ملاحظات مورد نياز  جهت انجام اين درمانهاي دندانپزشكي

      8-      پيگيري و مراقبت هاي متوالي از بيماران واجد ضايعات دهاني كه تحت دارو درماني هستند.


      10-معاينه و درمان بيماران و داراي مشكلات مفصل گيجگاهي و فكي

 

      9-   معاينه و درمان بيماران داراي دردهاي صورتي و فكي

  خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نشود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 15:54    آمار بازدیدکنندگان   :  4126        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ