براي مشاهده رزومه (cv) اساتيد ، بر روي نام ايشان كليك نمائيد


 


تعداد اساتید

استاد

--

دانشيار

3 نفر

استاديار

7نفر

جمع کل

10نفر

نام و نام خانوادگي

پروفایل علمی

مرتبه علمي

آدرس پست الكترونيكي

دکتر آزیتا آزاد

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

azazad[AT]sums.ac.ir

دکتر مهدی داورمنش

پروفایل در سامانه علم سنجی

دانشیار

Davarmnm[AT]sums.ac.ir

دکتر فهیمه رضا زاده

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاديار

Rezazadehf[AT]sums.ac.ir

دکتر مصطفی رضایی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

Rezaim[AT]sums.ac.ir

دکتر سیده مریم زاهد زاهدانی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

Zahedzm[AT]sums.ac.ir 

دکتر جنان قپانچی

پروفایل در سامانه علم سنجی

دانشیار

Ghabanj[AT]sums.ac.ir

دکتر مریم مردانی

پروفایل در سامانه علم سنجی

دانشیار

Mardanim[AT]sums.ac.ir

دكتر مريم مشاوري نيا

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاديار

Moshaverm[AT]sums.ac.ir

 دكتر زهرا رنجبر

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاديار

z_ranjbar[AT]sums.ac.ir

دكتر فاطمه لوايي

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاديار

Lavaeef[AT]sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 12:23    آمار بازدیدکنندگان   :  28978        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ