براي مشاهده رزومه (cv) اساتيد ، بر روي نام ايشان كليك نمائيد 

تعداد اساتید

استاد

--

دانشيار

5 نفر

استاديار

8 نفر

جمع کل

13 نفر


 

  

نام و نام خانوادگي

برنامه هفتگي

مرتبه علمي

محل خدمت

آدرس پست الكترونيكي

دکتر آزیتا آزاد

مشاهده

استادیار

ساختمان 2

 azazad[AT]sums.ac.ir

دکتر داریوش امانت

مشاهده

دانشیارقراردادی

ساختمان 1

Amanatd[AT]sums.ac.ir

دکتر مهدی داورمنش

مشاهده

دانشیار

ساختمان 1

Davarmnm[AT]sums.ac.ir

دکتر معصومه درویشی تفویضی

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

mdarvishit[AT]sums.ac.ir

دکتر فهیمه رضا زاده

مشاهده

استاديار

ساختمان 1

Rezazadehf[AT]sums.ac.ir

دکتر مصطفی رضایی

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

Rezaim[AT]sums.ac.ir

دکتر سیده مریم زاهد زاهدانی

مشاهده

استادیار

ساختمان 2

Zahedzm[AT]sums.ac.ir 

دکتر محمدمهدی فانی

مشاهده

دانشیار

ساختمان 1

Fanim[AT]sums.ac.ir

دکتر جنان قپانچی

مشاهده

دانشیار

ساختمان 1

Ghabanj[AT]sums.ac.ir

دکتر مریم مردانی

مشاهده

دانشیار

ساختمان 1

Mardanim[AT]sums.ac.ir

دكتر مريم مشاوري نيا

مشاهده

استاديار

ساختمان 1

Moshaverm[AT]sums.ac.ir

 دكتر زهرا رنجبر

مشاهده

استاديار

ساختمان 1

z_ranjbar[AT]sums.ac.ir

دكتر فاطمه لوايي

مشاهده

استاديار

ساختمان 1

Lavaeef[AT]sums.ac.ir

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-20 9:32    آمار بازدیدکنندگان   :  27748        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ