مدير گروه عمومي : دكتر مصطفی رضایی

سرپرست تخصصي : دكتر فهیمه رضازاده


معرفی گروه آموزشی :

رشته بیماری های دهان ، فک و صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی است که از سال 1350 شروع بکار نموده است و حیطه اصلی فعالیت های این گروه ، توانایی تشخیص و شناسایی و درمان بیماری های مخاط ، غدد بزاقی ، مفصل گیجگاهی قکی و انجام درمان های دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری های سیستمیک می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد .

دانش آموختگان دکترای تخصصی در این گروه باید در انتهای دوره مهارت های زیر را کسب نمایند :

  • تشخیص و درمان بیماری های مخاط دهان ، فکین و غدد بزاقی
  • تشخیص و درمان دردهای صورت و بیماری های مفصل گیجگاهی فکی
  • درمان دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری های سیستمیک
  • توانایی انجام پژوهش در مسائل و مشکلات دهان و دندان در جامعه

لازم به ذکر است گروه تشخیص و بیماری های دهان بنا به مصوبه اخیر وزارت متبوع به گروه بیماری های دهان ، فک و وصورت تغییر نام داد .

رسالت و اهداف :

 

1.در این بخش روند استفاده از اطلاعات علمي جهت شناسايي سير تحول بيماريهاي دهان و تفكيك اين بيماريها از يكديگر مد نظر بوده و درمان دارويي بيماريها، تشخيص بيماريهاي دهان از جمله اختلالات مربوط به اجزاء متشكله سيستم جونده TMJ و ساختمانهاي وابسته نظير ماهیچه های گيجگاهي فكي غدد بزاقي  تظاهرات دهاني بيماريهاي سيستميك و درمان ضايعات دهاني بخصوص براي آن دسته از بيماراني كه مشكلات و معضلات پزشكي دارند، مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. 

2.تربیت دانش آموختگانی در دو دوره تخصصی و عمومی با داشتن مهارتهای شناختی، نگرشی و مهارتی در زمینه بیماریهای شایع و مهم در قلمرو پزشکی، تلفیقی از آموزشهای عملی بیمارستانی همچنین درمان های دارویی متداول دهان و دندان.....

3.ضمن معاينه بیماران و تشكيل پرونده تشخيص ،بهداشت دهان و دندان توسط دانشجویان، آموزش و آگاهي لازم در ارتباط با وضعيت كلي سلامتي و ارتباط آن با دندانپزشكي، راهنماييها و توصيه هاي لازم جهت ارجاع بيماران به ساير بخشهاي دانشكده صورت مي پذيرد.

4.ارائه دستورالعمل هاي پزشكي ( از جهت نحوه ارائه درمانهاي دندانپزشكي مناسب و اصولي بر مبناي مشورتهاي پزشكي) جهت بيماران خاص ( نظير بيماران پيوند اعضاء، بيماران مبتلا به هپاتيت ويروسي و ايدز و غيره)و بيماراني كه  نياز به انجام مشورت پزشكي قبل از ارائه درمانهاي دندانپزشكي و یا افرادی که از دیگر مراکز درمانی ارجاع داده می شوند، همچنین معاینه آنان و كارهاي مربوط به آنان نیز انجام می گیرد.

 

 

فیلد های تحقیقاتی گروه :

بررسی ضایعات مخاط دهان (روشهای پیشگیری و درمانهای نوین) -کاربرد لیزر و کرایوتراپی در بیماری های دهان- بررسی انواع درد در ناحیه سر و صورت و درمانهای نوین- اختلالات مفصل گیجگاهی فکی (تشخیص و درمان)- کاربرد طب سنتی و فیتوتراپی در بیماریهای دهان- مطالعات میکروبیو لوژی مرتبط با بیماریهای دهان.

برنامه کلی آموزش دانشجویان دکترای تخصصی (دوره دستیاری ) :

دوره تخصصي رشته بيماريهاي دهان مشتمل بر يك دوره سه ساله شامل شش ترم تحصيلي مي باشد. ترم اول اختصاصاً به آموزش علوم پايه پزشكي پرداخته مي شود و دستیاران از ترم دوم لغايت چهارم علاوه بر آموزش دروس اختصاصي رشته، به آموزش علوم وابسته جهت آشنايي بيشتر با ساير رشته هاي تخصصي دندانپزشكي كه در ارتباط نزديك با رشته بيماريهاي دهان هستند، مشغول مي باشند. آموزش بيماريهاي شايع و مهم در قلمرو پزشكي با تلفيقي از آموزشهاي عملي بيمارستاني از ترم دوم لغايت ترم پنجم در قالب برنامه مدون آموزشي به دستیاران این رشته ارائه مي گردد. سمينارها، ژورنال کلاب ها و بررسی مقالات مربوط به بيماريهاي دهان و آموزش عملي دستیار در داخل بخش  شامل بررسی بيماران داراي ضايعات گوناگون دهان و مبتلايان به دردهاي صورتي و دهاني از جهت معاينات مقتضي ، تشخيص وارائه درمانهاي مورد لزوم از ترم دوم تا پايان ترم ششم ارائه مي گردد. دروس تئوري مربوطه نیزاز ترم دوم تا پايان دوره به دستیاران ارائه مي گردد. دستیار پس از تكميل پايان نامه تخصصي و گذراندن  تمامي دروس تئوري و عملي مربوطه، از پايان نامه تخصصي خويش دفاع نموده سپس جهت شركت در امتحان بورد تخصصی به وزارتخانه معرفي مي گردد.

 

برنامه کلی آموزش دانشجویان دکترای عمومی (دوره عمومی ) :

دانشجويان دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي مجموعاً 5 واحد نظري درس تشخيص را در قالب درس نظري يك (2 واحد) ،  نظري دو  (2 واحد) و نظري سه (1 واحد)  و سه واحد  عملي را در قالب دروس عملي 1  ،  2 و 3( هر کدام 1 واحد) در سه ترم اخذ مي نمايند. محتواي دروس نظري شامل شناخت و آگاهي دانشجو از تشخيص بيماريهاي دهان، افتراق آنها از يكديگر، درمان دارويي بيماريهاي متداول دهان و دندان شناخت و آگاهي از ارتباط و اهميت بيماريهاي متداول و مهم سيستميك مرتبط با بيماريهاي دهان ، پيشگيري از بيماريهاي مهم دهان و دندان و تشخيص و درمان ضايعات مهم مخاط دهان در ارتباط با بيماراني كه مشكلات و معضلات پزشكي دارند، مي باشد.

محتواي آموزش درس تشخيص عملي يك شامل آموزش جهت گرفتن تاريخچه پزشكي و دندانپزشكي ، آموزش معاينات داخل و خارج دهان، فراگيري و انجام تستهاي حيات پالپ دندان، شناخت علائم حياتي، و تكميل پرونده تشخيص جهت بيماران مراجعه كننده به بخش مي باشد.

تشخيص عملي دو شامل موارد ياد شده در برنامه آموزشي درس عملي يك به انضمام ارائه ژورنال کلاب در خصوص تشخيص و افتراق بيماريهاي متداول و مهم دهان و دندان و ارائه راه حل هاي درماني مربوط مي باشد.

 تشخيص عملي سه علاوه بر مروري جامع بر موارد ياد شده در برنامه عملي يك ، شامل ارائه ژورنال کلاب در خصوص ارتباط بيماريهاي متداول و مهم سيستميك در بيماريهاي دهان و بخصوص براي آن دسته از بيماراني كه معضلات و مشكلات پزشكي دارند، آموزش طريقه نوشتن مشورت نامه هاي پزشكي و ديدن نحوه تشخيص و درمان بيماران مراجعه كننده به بخش كه مبتلا به ضايعات دهان بوده، مي باشد.

 

نحوه آموزش به بیماران  :

ضمن معاينه بیماران و تشكيل پرونده تشخيص ،بهداشت دهان و دندان به آنان آموزش و آگاهي لازم در ارتباط با وضعيت كلي سلامتي و ارتباط آن با دندانپزشكي داده مي شود.

از آنجا كه بخش تشخيص و بيماريهاي دهان بعنوان رابط اوليه بيماران با ساير بخشهاي درماني و دانشكده مي باشد، راهنمايي ها و توصيه هاي لازم جهت ارجاع بيماران به ساير بخشهاي دانشكده صورت مي پذيرد.

 

ساير موارد :

اين بخش وظيفه ارائه دستورالعمل هاي پزشكي ( از جهت نحوه ارائه درمانهاي دندانپزشكي مناسب و اصولي بر مبناي مشورتهاي پزشكي ) را جهت بيماران خاص ( نظير بيماران پيوند اعضاء، بيماران مبتلا به هپاتيت ويروسي و ايدز و غيره)و بيماراني كه  نياز به انجام مشورت پزشكي قبل از ارائه درمانهاي دندانپزشكي و یا افرادی که از دیگر مراکز درمانی ارجاع داده می شوند  ، مورد معاينه قرار داده و كارهاي مربوط به آنان را نیز انجام مي دهند.

 

تماس با بخش : دانشکده دندانپزشکی، ساختمان جدید ، طبقه  اول - تلفن : 4-36263193  8-36280112داخلی (244)

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 15:53    آمار بازدیدکنندگان   :  14687        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ