براي مشاهده رزومه (cv) اساتيد ، بر روي نام ايشان كليك نمائيد

 

تعداد اساتید

استاد

3 نفر

دانشيار

0 نفر

استاديار

5 نفر

جمع کل

8 نفرنام و نام خانوادگي

برنامه هفتگی

مرتبه علمي

محل خدمت

آدرس پست الكترونيك

دكتر زهرا جوکار

مشاهده

استادیار

ساختمان 2

jowkarzh[AT]sums.ac.ir 

دكتر مريم دوزنده

 مشاهده

استادیار

ساختمان 1 

Mdoozandeh[At]sums.ac.ir

دکتر فرحناز شرف الدین

 مشاهده

استاد

ساختمان 1

Sharaff[At]sums.ac.ir

دکتر فرشته شفیعی

 مشاهده

استاد

ساختمان 1

shafief[At]sums.ac.ir

دکتر علی اصغر علوی

مشاهده

استاد قراردادی

ساختمان 1

alavia[At]sums.ac.ir

دکتر زهرا فتاح

مشاهده

استادیار

ساختمان 2

fattahz[AT]sums.ac.ir

دکتر مریم فیروزمندی

مشاهده

استادیار

ساختمان 1 

Firouzmandi[AT]sums.ac.ir

دکتر فاطمه کوه پیما

 مشاهده

استادیار

ساختمان 1

Fkoohpeima[At]sums.ac.ir

دکتر مرضیه مرادیان

 مشاهده

استادیار

ساختمان 2

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-24 14:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ