براي مشاهده رزومه (cv) اساتيد ، بر روي نام ايشان كليك نمائيد 

تعداد اساتید

استاد

3 نفر

دانشيار

0 نفر

استاديار

7 نفر

جمع کل

10 نفر


نام و نام خانوادگي

پروفایل علمی

مرتبه علمي

آدرس پست الكترونيك

دکتر علی اصغر علوی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاد(قراردادی)

Alavia[AT]sums.ac.ir

دکتر مریم السادات توانگر

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

 Tavangar[AT]sums.ac.ir

دكتر زهرا جوکار

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

jowkarzh[AT]sums.ac.ir 

دکتر مریم سعادت

 

استادیار

 saadatma[At]sums.ac.ir

دکتر فرحناز شرف الدین

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاد

Sharaff[At]sums.ac.ir

دکتر فرشته شفیعی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاد

shafief[At]sums.ac.ir

دکتر زهرا فتاح

 

استادیار

fattahz[At]sums.ac.ir

دکتر هاجر فرهاد پور

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

farhadpour[AT]sums.ac.ir

دکتر مریم فیروزمندی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

firouzmandi[AT]sums.ac.ir

دکتر مرضیه مرادیان

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

Moradian[AT]sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-4-1 10:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ