آگهی دومین دوره پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی(فلوشیب)
رشته های پریوایمپلنت و پروتزایمپلنت
 
 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز براساس مصوبه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیب) در رشته های پریوایمپلنت و پروتزایمپلنت دستیار می پذیرد.
متخصصان رشته های پریودنتیکس، پروتزهای دندانی و جراحی فک و صورت که شرایط شرکت در آزمون را داشته باشند می توانند پس از ارسال مدارک و ثبت نام در این آزمون شرکت نمایند.
 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
1- تصویر حکم کارگزینی هیأت علمی(رسمی قطعی، رسمی آزمایشی، پیمانی و یا قراردادی)درصورتیکه متقاضی عضو هیئت علمی دانشکده های دندانپزشکی کشور باشد.
2- تصویر دانشنامه تخصصی و گواهی قبولی در آزمون دانشنامه رشته های تخصصی پریو، پروتز و جراحی فک و صورت
3- تصویر مدارک اتمام کلیه تعهدات قانونی مربوط به دوره تخصصی.
4- تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت هرگونه اصلاحیه ای در مندرجات شناسنامه، تصویر صفحات مربوطه.
5- دو قطعه عکس 4´3 (پشت نویسی شده)
6- تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان
7- فرم ثبت نام تکمیل شده که در آدرس اینترنتی http://dental.sums.ac.ir قابل دسترسی می باشد.
8- فیش بانکی به مبلغ 000/500 ریال بابت حق ثبت نام که در وجه حساب جاری جام شماره 1353292470بانک ملت شیراز شعبه مهر به نام دانشکده دندانپزشکی شیراز واریز شده باشد.
* داوطلبان باید مدارک فوق را تا تاریخ 16/10/89 به آدرس پستی شیراز- قم آباد- دانشکده دندانپزشکی –گروه ایمپلنت های دندانی- کدپستی 15878-71956 ارسال نمایند.
 
برنامه آزمون :
آزمون کتبی : تاریخ 18/10/89 ساعت 9 صبح
آزمون شفاهی : تاریخ19/10/89  ساعت 10:30 صبح
محل برگزاری آزمون : دانشکده دندانپزشکی شیراز- خیابان قصرالدشت – قم آباد
 
منبع آزمون :
ContemporaryImplant Dentistry
CarlE.Misch
2008,
لازم به ذکر است که:
1- طول دوره فلوشیپ حداقل یک سال و حداکثر 18 ماه می باشد و شرکت کنندگان در دوره تابع مقررات آموزشی مصوب شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز مقررات دانشگاه علوم پزشکی شیراز و برنامه­های آموزشی بخش ایمپلنت دانشکده دندانپزشکی شیراز (که در آدرس اینترنتی http://dental.sums.ac.ir/department/implant موجود است) می باشند.
2- ظرفیت پذیرش دوره برای هر یک از رشته های پریوایمپلنت و پروتزایمپلنت دو نفر می باشد.
 
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 6285279– 0711 سرکار خانم حکمت نیا تماس بگیرند.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-15 22:34    آمار بازدیدکنندگان   :  3266        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ