فرآيندهاي انجام كار در بخش درمان ريشه


ردیف

نام فرآیند

1

فرآیند پذیرش ودرمان عمومی بیماران در بخش اندو

2

فرآیند پذیرش ودرمان تخصصی بیماران در بخش اندو

3

فرآیند تحویل ست و وسایل مورد نیاز به دانشجویان در بخش اندو

4

فرآیند ارسال وسایل به CSR جهت استریل شدن در بخش

5

فرآیند درخواست اقلام مورد نیاز از انبار در بخش اندو

6

فرآیند کنترل جعبه اورژانس و جعبه کمک های اولیه وستها

7

فرآیند تهیه رادیوگرافی های دندانی در بخش اندو

8فرآیند جایگزینی دستگاه فسفوپلیت به جای دستگاه ظهور و ثبوت در رادیولوژی بخش درمان ریشه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-16 12:18    آمار بازدیدکنندگان   :  3169        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ