مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش درمان ريشه دندان

 

 مراجعه کننده محترم، لطفاً جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کاملاً توجه نمائید.

1-      تشكيل پرونده تشخيص

 

2-      مراجعه به بخش درمان ريشه جهت تعيين نوبت

 

3-      معاينه و مشاهده عكس و پرونده توسط يكي از اساتيد بخش

 

4-      تعيين نوع درمان

 

5-      تعيين تخصصي يا عمومي بودن نوع درمان

 

6-      نوبت دهي توسط مسئول داخلي بخش

 

7-      مراجعه مجدد به بخش در زمان تعيين شده

 

8-      ارائه برگه مخصوص حسابداري به بيمار و ارجاع وي به صندوق حسابداري

 

9-       مراجعه بيمار يا همراه وي به صندوق حسابداري و پرداخت هزينه جهت صدور قبض

 

10-  مراجعه مجدد به بخش و تحويل قبض زرد رنگ به مسئول داخلي بخش و نشستن در نوبت درمان بر اساس اولويت مراجعه (قبض صورتي متعلق به بيمار است در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد)

 

11-    انجام درمان توسط دانشجوي عمومي يا تخصصي بر اساس نوع كار با نظارت استاد مربوطه

 

12-   گرفتن عكس هاي راديولوژي حين درمان جهت تشخيص عملكرد صحيح درمان

 

13-    پانسمان دندان پس از اتمام كار

 

14-   نوبت دهي مجدد به بيمار جهت مراجعات بعدي در صورت لزوم (معمولاً درمان در يك يا دو جلسه انجام مي شود)

 

15-    ارائه آموزش هاي لازم به بيماران

 

16-   ارجاع بيمار به بخش هاي ترميمي يا ساير بخشها جهت تعيين نوبت ترميمي (درصورت نياز دانشجويان در آن بخشها)

 

لازم به ذكر است در ترم جاري درمانهاي بخش عمومي اندو شامل درمان ريشه دندانهاي سه كاناله و درمان هاي بخش تخصصي شامل كليه درمانهاي پيچيده با صلاحديد اساتيد بخش كه ممكن است بر اساس نياز يك يا چند جلسه درمان بيمار به طول انجامد. همچنين ممكن است نوع درمان كنوني شما جزو برنامه آموزشي ترم جاري دانشجو نباشد در اين صورت شما مي توانيد به مراكز درماني ديگر مراجعه نمائيد يا ترم بعد جهت درمان مراجعه نمائيد كه در اين صورت ممكن است بيماري پيشرفت كرده و نوع درمان تغيير كرده باشد.
همچنین خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نشود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 16:04    آمار بازدیدکنندگان   :  5295        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ