براي مشاهده رزومه (cv) اساتيد ، بر روي نام ايشان كليك نمائيد

تعداد اساتید

استاد

--

دانشيار

7 نفر

استاديار

6 نفر

جمع کل

13 نفر

 

نام و نام خانوادگی

برنامه هفتگی

مرتبه علمی

محل خدمت

آدرس پست الکترونیکی

دکتر محمد رضا آذر

مشاهده

دانشيار

ساختمان 1

Azarm[AT]sums.ac.ir

دكتر نوشين سادات شجاعی

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

 shojaeen [AT]sums.ac.ir

دكتر محمد مهدي شكوهی

مشاهده

استاديار

ساختمان 1

shekoohi_m[AT]sums.ac.ir

دکتر صفورا صاحبی

مشاهده

دانشيار

ساختمان 1

Sahebis[AT]sums.ac.ir

دكتر فرشته صبح نمايان

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

Sobhf[AT]sums.ac.ir

دكترمهدي صديق شمس

مشاهده

دانشيار

ساختمان 1

Sedighm[AT]sums.ac.ir

دكتر بهار عاشقی

مشاهده

استادیار

ساختمان 2

 [AT]sums.ac.irasheghib

دکتر سیدعباس عباس زادگان

مشاهده

دانشيار

ساختمان 1

Abbaszade[AT]sums.ac.ir

دكتر عليرضا عدل

مشاهده

دانشیار

ساختمان 1

Adla[AT]sums.ac.ir

دكتر ياسمن قهرمانی

مشاهده

استاديار

ساختمان 1

Ghahramany[AT]sums.ac.ir

دکتر فریبرز معظمی

مشاهده

دانشیار

ساختمان 1

Fmoazzami[AT]sums.ac.ir

دکتر حسین میرهادی

مشاهده

استاديار

ساختمان 1

Mirhadid[AT]sums.ac.ir

دكتر سيدمحمد رضانبوي زاده

مشاهده

دانشیار

ساختمان 1

Nabavizade[AT]sums.ac.ir

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-25 9:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ