براي مشاهده رزومه (cv) اساتيد ، بر روي نام ايشان كليك نمائيد

 

تعداد اساتید

استاد

--

دانشيار

7 نفر

استاديار

6 نفر

جمع کل

13 نفر


 

 نام و نام خانوادگی

پروفایل علمی

مرتبه علمی

آدرس پست الکترونیکی

دکتر محمد رضا آذر

پروفایل در سامانه علم سنجی

دانشيار

Azarm[AT]sums.ac.ir

دكتر نوشين سادات شجاعی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

 shojaeen [AT]sums.ac.ir

دكتر محمد مهدي شكوهی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاديار

shekoohi_m[AT]sums.ac.ir

دکتر صفورا صاحبی

پروفایل در سامانه علم سنجی

دانشيار

Sahebis[AT]sums.ac.ir

دكتر فرشته صبح نمايان

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

Sobhf[AT]sums.ac.ir

دكترمهدي صديق شمس

پروفایل در سامانه علم سنجی

دانشيار

Sedighm[AT]sums.ac.ir

دكتر بهار عاشقی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

 [AT]sums.ac.irasheghib

دکتر سیدعباس عباس زادگان

پروفایل در سامانه علم سنجی

دانشيار

Abbaszade[AT]sums.ac.ir

دكتر عليرضا عدل

پروفایل در سامانه علم سنجی

دانشیار

Adla[AT]sums.ac.ir

دكتر ياسمن قهرمانی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاديار

Ghahramany[AT]sums.ac.ir

دکتر فریبرز معظمی

پروفایل در سامانه علم سنجی

دانشیار

Fmoazzami[AT]sums.ac.ir

دکتر حسین میرهادی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاديار

Mirhadid[AT]sums.ac.ir

دكتر سيدمحمد رضانبوي زاده

پروفایل در سامانه علم سنجی

دانشیار

Nabavizade[AT]sums.ac.ir

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-28 14:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ