مطالب كلاس هاي ارائه شده اساتيد
 
 
ردیف
عنوان درس
استاد مربوطه
 
1
دكتر فريبرز معظمي
2
دكتر فريبرز معظمي
3Introduction of Endodontics Course
دكتر فريبرز معظمي
4Nonsurgical retreatment
دكتر فريبرز معظمي
5Implant Vs.Endodontics
دكتر فريبرز معظمي
6

Prevention_of_Pulp_Diseases

دكتر فريبرز معظمي
7

Oro_Facial  Pain

دكتر فريبرز معظمي
8

differential diagnosis of orofacial pain

دكتر فريبرز معظمي
9

Geriatric Endodontics

دكتر فريبرز معظمي
 
گروه
مقالات
گروه آموزشي اندودانتيكس
گروه آموزشي اندودانتيكس
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-14 14:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ