مطالب كلاس هاي ارائه شده اساتيد
 
 
ردیف
عنوان درس
استاد مربوطه
 
1
دكتر فريبرز معظمي
2
دكتر فريبرز معظمي
3 Introduction of Endodontics Course
دكتر فريبرز معظمي
4 Nonsurgical retreatment
دكتر فريبرز معظمي
5 Implant Vs.Endodontics
دكتر فريبرز معظمي
6

Prevention_of_Pulp_Diseases

دكتر فريبرز معظمي
7

Oro_Facial  Pain

دكتر فريبرز معظمي
8

differential diagnosis of orofacial pain

دكتر فريبرز معظمي
9

Geriatric Endodontics

دكتر فريبرز معظمي
10

success and failure

دكتر فريبرز معظمي
11 Obturation دکتر فریبرز معظمی
 
گروه
مقالات
گروه آموزشي اندودانتيكس
گروه آموزشي اندودانتيكس
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-31 15:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ