مراحل پذيرش  و درمان بيماران در بخش درمان جامع

مراجعه كننده محترم، لطفاً جهت تسهيل در امور درمان خود به موارد زير كاملاً توجه نماييد.

 
در اين بخش خدمات دندانپزشكي توسط دانشجويان سال آخر دندانپزشكي عمومي ارائه مي­گردد.
در مراجعه به اين بخش وجود پرونده بخش تشخيص الزامي نيست ولي بيماران داراي پرونده تشخيص نيز مي­توانند جهت درمان به اين بخش مراجعه نمايند و اگر پرونده بخش تشخيص داشته باشند نوبت دادن راحت­تر مي­باشد.
خدمات دندانپزشكي ارائه شده به بيمار در اين بخش شامل عصب­كشي، ترميم دندان،‌ كشيدن و جرم گيري دندان مي­باشد. مراحل:
 
1.    نام نويسي بيماران در ابتداي مراجعه جهت معاينه
2.    معاينه توسط دانشجو
3.    تأييد معاينه توسط استاد
4.    ارائه طرح درمان
5.    دادن نوبت درمان به بيمار
6.    مراجعه بيمار در زمان مقرر
7.    ارائه برگه مخصوص حسابداري به بيمار و ارجاع وي به صندوق حسابداري
8.    مراجعه بيمار يا همراه وي به صندوق حسابداري و پرداخت هزينه جهت صدور قبض
9.    مراجعه مجدد به بخش و تحويل قبض به مسئول داخلي بخش (قبض ديگر مربوط به بيماران است در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد)
10.انجام درمان توسط دانشجو (ممكن است بر اساس نوع درمان،‌ تعداد جلسات مراجعه بيمار يك يا چند جلسه باشد كه در اين صورت هزينه و قبض جداگانه در هر جلسه صادر مي­شود.
11.آموزش به بيماران توسط دانشجو و ارائه بروشورهاي آموزشي به آنان توسط پرسنل بخش
12.در صورت نياز به چند جلسه درمان، گرفتن نوبت مراجعه بعد الزامي است.

لازم به ذكر است كه ممكن است درمان كنوني شما جزو برنامه آموزشي ترم جاري دانشجويان نباشد در اين صورت شما مي­توانيد به مراكز درماني ديگر مراجعه نماييد يا تا ترم آينده مراجعه نماييد.
 
لطفاً هزينه درمان خود را جلسه قبل از انجام درمان سؤال نماييد تا در هنگام مراجعه جهت پرداخت هزينه با مشكل مواجه نشويد و درمان شما در روز مقرر لغو نشود.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 16:02    آمار بازدیدکنندگان   :  3476        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ