تعداد اساتید

دانشيار

1

استاديار

2نفر

استاد

--

جمع کل

3 نفرنام و نام خانوادگي

پروفایل علمی

مرتبه علمي

آدرس پست الكترونيكي

دکتر یاسمن قهرمانی

پروفایل در سامانه علم سنجی 

استادیار

Ghahramany [AT]sums.ac.ir

دکتر مریم السادات توانگر

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

tavangarm[AT}sums.ac.ir

دکتر هاجر فرهادپور

پروفایل در سامانه علم سنجی

 استاديار

 farhadpour[AT]sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-2 11:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ