نام و نام خانوادگي
مرتبه علمي
آدرس پست الكترونيكي
دکتر رفعت باقری
استادیار

Bagherir[AT]sums.ac.ir

دکتر فاطمه کوه پیما
استادیار

 Fkoohpeima[AT]sums.ac.ir

دکترفاطمه لوايي استاديار

Lavaeef[AT]sums.ac.ir

دکترزهرا رنجبر استاديار

z_ranjbar[At]sums.ac.ir 

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-19 11:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ