تعداد اساتید

استاد

3 نفر

دانشيار

2 نفر

استاديار

3 نفر

مربي

--

جمع کل

8 نفر

نام و نام خانوادگی

برنامه هفتگی

مرتبه علمی

محل خدمت

آدرس پست الکترونیکی

دکتر رفعت باقری

مشاهده

دانشيار

ساختمان 1

Bagherir[AT]sums.ac.ir

دکتر مریم السادات توانگر

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

Tavangar[AT]sums.ac.ir

دکتر هاجر فرهادپور

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

farhadpour[AT]sums.ac.ir

دکتر مرضیه مرادیان

مشاهده

استادیار

ساختمان 1

Moradian[AT]sums.ac.ir
  
اساتيد همكار در گروه مواد دندانی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آدرس پست الکترونیکی

دكتر محمدرضا آذر

دانشيار

Azarm[AT]sums.ac.ir

دكترمحمد ابراهيم بحرالعلوم

استاد

bahrolom[AT]shirazu.ac.ir

دكتر فرشته شفيعی

استاد

Shafief[AT]sums.ac.ir

دكتر مهرو وجدانی

استاد قراردادی

vojdanim[AT]sums.ac.ir 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-20 9:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ