ردیف

عنوان

1

آیین نامه اجرایی نحوه ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2

آیین نامه استاد مشاور

3

آیین نامه آشنایی با جوایز و حمایت های بنیاد ملی نخبگان و افراد مشمول آن

4

آیین نامه بنیاد ملی نخبگان

5

آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی

6

آیین نامه مرخصی اساتید(فصل 9 – آیین نامه اداری و استخدامی اعضا هیات علمی)

7 آیین نامه صدور مجوز دوره های کوتاه مدت خارج از کشور

8

دستورالعمل اجرایی ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی

9

دستورالعمل همکاری اعضا هیات علمی بازنشسته دانشگاه

10

دستورالعمل نقل و انتقال اعضا هیات علمی

11

تفاهم نامه همکاری اعضای هیات علمی بازنشسته با دانشگاه علوم پزشکی شیراز

12

شیوه نامه انتخاب مدیر گروه

13

شیوه نامه شئون استادی

14

ضوابط تهیه بلیط و صدور حکم ماموریت اعضا هیات علمی

15

فرم بنیاد ملی نخبگان

16

فرم های مربوط به استاد مشاور (word)

17

فرم حق محرومیت از مطب

18

فرم ارزشیابی سخنرانی متقاضیان عضویت هیات علمی

19

فرم تسویه حساب اعضا هیات علمی

20

فرم مشخصات مامورین خارج از کشور

21

فرم ضرورت حضور در ماموریت

22

فرم درخواست صدور مجوز برای طی دوره های کوتاه مدت خارج از کشور

23

فرم قرارداد حق التدریس

24

فرم تفاهم نامه اعضا هیات علمی بازنشسته با دانشگاه

25

فرم درخواست عضویت در هیات ممتحنه و ارزشیابی

26 فرم نیازسنجي عضو هيأت علمي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز(علوم پایه) - فرم شماره 1
27 فرم نيازسنجي عضو هيأت علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز(پژوهشی) - فرم شماره 4
 28  فرم انتخاب مدیر گروه
 29 فرم تفاهم نامه
30  جدول برنامه عملیاتی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-1-10 12:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ