ردیف

عنوان

1

آیین نامه و معیارهای پیشنهادی ارزیابی صلاحیت شئون استادی متقاضیان ارتقاء

2

آیین نامه صدور مجوز دوره های کوتاه مدت خارج از کشور

3

آیین نامه اجرایی نحوه ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4

تفاهم نامه همکاری اعضای هیات علمی بازنشسته با دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5

دستورالعمل همکاری اعضا هیات علمی بازنشسته دانشگاه به صورت قراردادی

6

آیین نامه استاد مشاور

7

فرم های مربوط به استاد مشاور (Word)

8

آیین نامه آشنایی با جوایز و حمایت های بنیاد ملی نخبگان و افراد مشمول آن

9

فرم بیناد ملی نخبگان

10

آیین نامه بنیاد ملی نخبگان

11

آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی

12

دستورالعمل اجرایی ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-7 12:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ