فرم و آیین نامه های مرتبط  با ارتقا مرتبه علمی

فرم ها

1

فرم ارتقا اعضا هیات علمی

2

فرم عملکرد اعضا هیات علمی متقاضی ارتقا (جهت هیات ممیزه آموزشی)

3

فرم علم سنجی (چک لیست ماده 3)

آیین نامه ها

1

آیین نامه ارزیابی فعالیت های نوآوری (دانش پژوهشی)

2

آیین نامه و معیارهای پیشنهادی ارزیابی صلاحیت شئون استادی متقاضیان

3

آیین نامه ارتقا اعضا هیات علمی

4

آیین نامه ارتقا به استاد برتری

5

آیین نامه اجرایی محاسبه امتیاز پژوهشی

6

دستورالعمل معادل سازی و محاسبه امتیازات دانش پژوهشی

7

چک لیست بررسی پرونده های ارتقا

8

شیوه نامه شئون استادی

فرم و آیین نامه های مرتبط با ترفیع سالانه

فرم ها

1

مدارک مورد نیاز ترفیع

2

فرم ترفیع سالانه اعضا هیات علمی

3

چک لیست بررسی پرونده های ترفیع

4

چک لیست کیفیت حضور (فرم شماره 1)

 5

جدول امتیازات ترفیع

آیین نامه ها

1

آیین نامه ترفیع سالانه

2

دستورالعمل ترفیع سالانه اعضا هیات علمی

3

آیین نامه اجرایی نحوه ترفیع سالیانه و تعیین رکود علمی اعضای هیات علمی

فرم و آیین نامه های مرتبط  امور اداری و استخدامی

 

فرم ها

 

1

فرم ارزشیابی سخنرانی متقاضیان اعضا هیات علمی

 

2

فرم حق محرومیت از مطب

 

3

فرم صدور مجوز دوره های کوتاه مدت

 

4

فرم تسویه حساب اعضا هیات علمی

 

5

فرم تفاهم نامه

 

6

جدول برنامه عملیاتی اعضای هیات علمی جدید الورود

 

7

فرم صورتجلسه انتخاب مدیر گروه  

آیین نامه ها

 

1

آیین نامه اداری- استخدامی

 

2

دستورالعمل نقل و انتقال اعضا هیات علمی

 

3

آیین نامه مرخصی اساتید(فصل 9 – آیین نامه اداری و استخدامی اعضا هیات علمی)

 

4

دستورالعمل اجرایی ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی

 

5

آیین نامه صدور مجوز طی دوره های کوتاه مدت خارج از کشور  

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-4-15 11:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ