ارتقا مرتبه علمی اعضا هیئت علمی

فرم ها

1

فرم ارتقا اعضا هیئت علمی

2

فرم عملکرد اعضا هیئت علمی متقاضی ارتقا (جهت هیئت ممیزه آموزشی)

3

فرم علم سنجی (چک لیست ماده 3)

آیین نامه ها

1

آیین نامه ارزیابی فعالیت های نوآوری (دانش پژوهشی)

2

آیین نامه و معیارهای پیشنهادی ارزیابی صلاحیت شئون استادی متقاضیان

3

آیین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی

4

آیین نامه ارتقا به استاد برتری

5

آیین نامه اجرایی محاسبه امتیاز پژوهشی

6

دستورالعمل معادل سازی و محاسبه امتیازات دانش پژوهشی

7

چک لیست بررسی پرونده های ارتقا

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 12:31    آمار بازدیدکنندگان   :  1116        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ