ارتقا مرتبه علمی اعضا هیئت علمی

فرم ها

1

فرم ارتقا اعضا هیئت علمی

2

فرم عملکرد اعضا هیئت علمی متقاضی ارتقا (جهت هیئت ممیزه آموزشی)

3

فرم علم سنجی (چک لیست ماده 3)

آیین نامه ها

1

آیین نامه ارزیابی فعالیت های نوآوری (دانش پژوهشی)

2

آیین نامه و معیارهای پیشنهادی ارزیابی صلاحیت شئون استادی متقاضیان

3

آیین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی

4

آیین نامه ارتقا به استاد برتری

5

دستورالعمل معادل سازی و محاسبه امتیازات دانش پژوهشی

6

چک لیست بررسی پرونده های ارتقا

 ترفیع سالانه اعضا هیئت علمی

فرم ها

1

مدارک مورد نیاز ترفیع

2

فرم ترفیع سالانه اعضا هیئت علمی

3

چک لیست بررسی پرونده های ترفیع

4

جدول امتیازات ترفیع

آیین نامه ها

1

آیین نامه ارزیابی فعالیت های نوآوری (دانش پژوهشی)

2

دستورالعمل ترفیع سالانه اعضا هیئت علمی

3

آیین نامه اجرایی نحوه ترفیع سالیانه و تعیین رکود علمی اعضای هیات علمی

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-27 11:49    آمار بازدیدکنندگان   :  992        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ