شرح وظایف

وظايف محوله

هاجر پورحسین

امور مربوط به ترفيعات

-        ارائه مشاوره به اعضاء هيات علمي

-    درخصوص فرايند ترفيعات 

-     محاسبه امتيازات پرونده هاي ترفيع

-     برگزاري جلسات كميته ترفيعات

امور مربوط به ارتقا

-     ارائه مشاوره به اعضاء هيات علمي درخصوص فرايند ارتقاء  

-     محاسبه امتيازات پرونده هاي ارتقا

-  برگزاري جلسات كميته منتخب

-    تهيه و تنظيم صورتجلسه و پاورپوينت اعضاء هيئت علمي و ارسال به دانشگاه

امور اداري و استخدامي

-     بررسي پرونده هاي استخدامي اساتيد جديد از طريق فراخوان

-      انجام امور مرتبط با بازنشستگي اساتيد

-      نظارت و صدور احكام ماموريت و گواهي اشتغال به كار 

-   پيگيري پرونده هاي ارسالي و اعلام نتيجه

امور رفاهي

-     انجام امور مرتبط با حق محروميت از مطب

-      تسهيلات هيئت علمي

-     امور مربوط به سوابق طرح و خدمت استخدامی

-     مشاوره حضوري و تلفني در خصوص آيين نامه هاي مربوطه

-     انجام امور رفاهی اساتید

ارزشيابي کمی اساتيد

-      انجام ارزشيابي كمی  اعضاء هيات علمي گروه هاي باليني به صورت دستي

-    ارائه گزارش ارزشيابي كمی اعضاء هيات علمي به واحد مربوطه

حضور و غیاب اساتید   -    محاسبه و اعلام وضعیت مانده مرخصی در پایان سال و درج در پرونده

لیلا رئیس نژادیان

ارزشيابي کیفی اساتيد

   - انجام ارزشیابی کیفی اعضا هیئت علمی گروه های بالینی به صورت دستی
   - آنالیز و نظارت بر ارزشیابی کیفی (الکترونیکی ) گروه های پایه
   - ارائه گزارش کیفی اعضا هیئت علمی به واحد مربوطه 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-13 11:16    آمار بازدیدکنندگان   :  369        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ