شرح وظایف


وظايف محوله

هاجر پورحسین

(کارشناس امور هیات علمی)

امور مربوط به ترفيعات

·        ارائه مشاوره به اعضاء هيات علمي درخصوص فرايند ترفيعات 

·        محاسبه امتيازات پرونده هاي ترفيعات

·        برگزاري جلسات كميته ترفيعات

امور مربوط به ارتقا

·        ارائه مشاوره به اعضاء هيات علمي درخصوص   فرايند ارتقاء  

·        محاسبه امتيازات پرونده هاي ارتقا

·        برگزاري جلسات كميته منتخب

·        تهيه و تنظيم صورتجلسه و پاورپوينت اعضاء هيئت علمي و ارسال به دانشگاه

·        پيگيري پرونده هاي ارسالي و اعلام نتيجه

امور اداري و استخدامي

·        بررسي پرونده هاي استخدامي اساتيد جديد از طريق فراخوان

·        انجام امور مرتبط با بازنشستگي اساتيد

·        نظارت و صدور احكام ماموريت و گواهي اشتغال به كار

·        امور مربوط به سوابق طرح و خدمت استخدامی

امور رفاهي

·        انجام امور مرتبط با حق محروميت از مطب

·        تسهيلات رفاهی اعضای هیات علمي و انجام امور رفاهی

·        اطلاع رسانی در خصوص آیین نامه های رفاهی

خانم فریده شعله ور

(کارشناس آموزش)

ارزشيابي کیفی اساتيد

·        انجام ارزشیابی کیفی اعضا هیئت علمی 

·        آنالیز و نظارت بر ارزشیابی کیفی

·        ارائه گزارش کیفی اعضا هیئت علمی به معاون آموزشی

ارزشيابي کمی اساتيد

·        انجام ارزشيابي كمی  اعضاء هيات علمي 

·        ارائه گزارش ارزشيابي كمی اعضاء هيات علمي به معاون آمورشی

خانم کیانی

حضور و غیاب اساتید

·        محاسبه و اعلام وضعیت مانده مرخصی در پایان سال و درج در پرونده

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-27 12:05    آمار بازدیدکنندگان   :  517        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ