شرح وظایفشرح وظایف

     هاجر پورحسین
(کارشناس امور هیات علمی)

امور مربوط به ترفيعات

·        ارائه مشاوره به اعضاء هيات علمي درخصوص فرآيند ترفيعات 

·        محاسبه امتيازات پرونده هاي ترفيعات

·        برگزاري جلسات كميته ترفيعات

·        ارسال مستندات به معاونت آموزشی

امور اداري و استخدامي

·        بررسي پرونده هاي استخدامي اساتيد جديد از طريق فراخوان

·        انجام امور مرتبط با بازنشستگي اساتيد

·        نظارت و صدور احكام ماموريت و گواهي اشتغال به كار

·        امور مربوط به سوابق طرح و خدمت استخدامی

امور رفاهي

·        انجام امور مرتبط با حق محروميت از مطب

·        تسهيلات رفاهی اعضای هیات علمي و انجام امور رفاهی

·        اطلاع رسانی در خصوص آیین نامه های رفاهی

آرزو حبیب زاده

(کارشناس آموزش تخصصی)

امور مربوط به ارتقا

·        ارائه مشاوره به اعضاء هيات علمي درخصوص  فرايند ارتقاء  

·        پیگیری محاسبه امتیازات پرونده هاي ارتقا از معاونت های آموزشی و پژوهشی ( بند های شرطی ارتقاء)

·        برگزاري جلسات كميته منتخب

·        تهيه و تنظيم صورتجلسه و پاورپوينت اعضاء هيئت علمي و ارسال به دانشگاه

·        پيگيري پرونده هاي ارسالي و اعلام نتيجه

 فریده شعله ور

(کارشناس مسئول آموزش)

ارزشيابي کمی اساتيد

·        انجام ارزشيابي كمی  اعضاء هيات علمي 

·        ارائه گزارش ارزشيابي كمی اعضاء هيات علمي به معاون آمورشی

نرگس پیشدادیان

(کارشناس آموزش)

ارزشيابي کیفی اساتيد

·        انجام ارزشیابی کیفی اعضا هیات علمی 

·        آنالیز و نظارت بر ارزشیابی کیفی

·        ارائه گزارش کیفی اعضا هیات علمی به معاون آموزشی

مهین تاج کیانی

(کارشناس)

محاسبه مرخصی سالانه

·        محاسبه و اعلام وضعیت مانده مرخصی در پایان سال و درج در پرونده

یعقوب محمدی

(مسئول کارگزینی)

امور مالی و حقوقی اعضای هیات علمی ضریب k

·        پیگیری پرداخت حقوق(افزایش حقوق، پایه تشویقی، و...) به اساتید هیات علمی ضریب k

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-28 9:51    آمار بازدیدکنندگان   :  657        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ