امور اداری و استخدامی

1- تهيه و تكميل مدارک مورد نیاز جهت شروع به کار اعضا هیات علمی

2- تكميل و ارسال فرم ارزشيابي سخنراني متقاضيان عضويت هيأت علمي

3- انجام مكاتبات و پيگيري مربوط به تغيير مرتبه و تغيير وضعيت استخدامي اعضائ هيئت علمي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-27 9:37    آمار بازدیدکنندگان   :  1615        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ