کارشناسان : خانم ها زهره بردبار و آرزو حبيب زاده

شماره تماس:  36263193 و 36263194  داخلي 259

 

1- تهيه و تكميل مدارک مورد نیاز جهت شروع به کار اعضا هیات علمی

 

2- تكميل و ارسال فرم ارزشيابي سخنراني متقاضيان عضويت هيأت علمي

 

3- انجام مكاتبات و پيگيري مربوط به تغيير مرتبه و تغيير وضعيت استخدامي اعضائ هيئت علمي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-26 12:35    آمار بازدیدکنندگان   :  2267        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ