اساتید بازنشسته دانشکده دندانپزشکی

 

ردیف

نام و

نام خانوادگی

گروه آموزشی

مرتبه علمی

سال بازنشستگی

تعداد پایان نامه ها

تعداد مقالات

چاپ شده

سوابق اجرایی

1

دکتر شهره روانشاد

درمان ريشه

دانشیار

89

 23

27

معاون پژوهشی دانشکده

2

دکتر اکبر خیاط

درمان ريشه

استاد

84

27 

23

مدیر گروه درمان ريشه -
رئیس دانشکده
سرپرست تخصصی درمان ريشه

3

دکتر لعیا صفی

درمان ريشه

دانشیار

90

--

10

مدیر گروه درمان ريشه - سرپرست تخصصی درمان ريشه

4

دکترشجاع شکراللهی

درمان ريشه

مربی

87

--

 --

نماینده شورای رفاهی هیئت علمی

5

دکتر مهران مرتضوی

دندانپزشكی كودكان

دانشیار

88

 33

6

مدیر گروه
 دندانپزشكی كودكان-سرپرست تخصصی دندانپزشكی كودكان

6

دکتر شهین  بناکار

دندانپزشكی كودكان

استادیار

87

 33

5

 

7

دکتر سیروس زند

پروتزهای دندانی

دانشیار

83

18 

1

رئیس دانشکده-
مدیرگروه بخش پروتز متحرک

8

دکتر محمود حقانی

پروتزهای دندانی

مربی

87

 --

1

 

9

دکتر احمد

حسن اهنگری

پروتزهای دندانی

دانشیار

91

13 

7

مدیرگروه پروتز ثابت  سرپرست تخصصی پروتز
مدیر گروه ایمپلنت

10

دکتر سیروس

محمدی نژاد

جراحی های دهان و فك و صورت

استادیار

91

2

مدیر گروه جراحی

11

دکتر مهدی ضیایی

جراحی های دهان و فك و صورت

مربی

91

 --

2

معاون آموزشی گروه جراحی

12

دکتر بهرام جاوید

جراحی های دهان و فك و صورت

استادیار

91

--

5

رئیس دانشکده

13

دکتر شریعه فقیهی

درمان لثه

دانشیار

88

 5

1

مدیر گروه درمان لثه
 سرپرست تخصصی درمان لثه

14

دکتر نازیلا شهبازی

درمان لثه

مربی

92

-- 

 --

معاون آموزشی گروه درمان لثه

15

دکتر عیسی مظفری

رادیولوژی دهان و فك وصورت

دانشیار

 

 2

2

رئیس دانشکده

16

دکتر سید محمدرضا

کازرونیان

رادیولوژی دهان و فك وصورت

دانشیار

 

 

رئیس دانشکده

17

دکتر مریم دقیق افکار

بیماریهای دهان فك و صورت

مربی

87

--

2

18

دکتر داریوش امانت

بیماریهای دهان فك و صورت

دانشیار

91

15

معاون آموزشی دانشکده مدیر گروه بیماریهای دندان

 19

دکتر مهرو وجدانی

پروتزهای دندانی

استاد

93

56

66

سرپرست تخصصی پروتزهای دندانی

20

دکتر فریده بحرانی

پروتزهای دندانی

استادیار

94

--

26

معاون آموزشي گروه پروتزهاي دنداني

21

دکتر علی محمد اعرابی

جراحی های دهان و فك و صورت

استادیار

94

-

-

-

22

دکتر سعید رضا صفایی جهرمی

دندانپزشكی ترمیمی

مربی

94

-

-

-

23

دکتر مهران معتمدی

دندانپزشكی ترمیمی

دانشیار

95

-

-

معاون آموزشی دانشکده -
مدیرگروه دندانپزشکی ترمیمی

24

دکتر هنگامه خسروپناه

درمان لثه

دانشیار

95

-

-

سرپرست تخصصی درمان لثه
مدیرگروه درمان لثه

25

دکتر زهره هدایتی

ارتودنسی

استاد

95

-

-

مدیر گروه ارتودنسی- سرپرست تخصصی ارتودنسی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-26 12:28    آمار بازدیدکنندگان   :  4573        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ