امور هيئت علمي

نام و نام خانوادگي

دكتر هومان خورشيدي

سمت

مدير امور هيئت علمي

مدرك تحصيلي

بورد تخصصي – دندانپزشکی درمان لثه
فلوشيپ پريو-ايمپلنت

مرتبه علمی

استاديار

آدرس پست الكترونيكي

Khorshidih[AT]sums.ac.ir


 

 

  معرفي پرسنل

رديف

نام و نام خانودگي

سمت

تماس با ما

1

خانم آرزو حبيب زاده

كارشناس  امور تخصصي

36263193 و 36263194 داخلي 259

36289919

2

خانم زهره بردبار

3

خانم نرگس پيشداديان

كارشناس آموزش

36263193 و 36263194  داخلي 295

4

خانم مهين كياني اصل

كارشناس مشاوره دانشجويي

36263193 و 36263194  داخلي 310

 

 

 

 

 


 

 

وظايف محوله 

 

آرزو حبيب زاده

 

زهره بردبار

امور مربوط به ترفيعات

-         ارائه مشاوره به اعضاء هيات علمي درخصوص فرايند ترفيعات 

-     محاسبه امتيازات پرونده هاي ترفيع

-     برگزاري جلسات كميته ترفيعات

36263193 داخلي 259

36289919

امور مربوط به ارتقا

-     ارائه مشاوره به اعضاء هيات علمي درخصوص فرايند ارتقاء  

-     محاسبه امتيازات پرونده هاي ارتقا

-     برگزاري جلسات كميته منتخب

امور اداري و استخدامي

-     بررسي پرونده هاي استخدامي اساتيد جديد از طريق فراخوان

-      انجام امور مرتبط با بازنشستگي اساتيد

-      نظارت و صدور احكام ماموريت و گواهي اشتغال به كار

-      برگزاري جلسات شوراي آموزشي- تخصصي

-    تهيه و تنظيم صورتجلسه و پاورپوينت اعضاء هيئت علمي و ارسال به دانشگاه

-   پيگيري پرونده هاي ارسالي و اعلام نتيجه

امور رفاهي

-     انجام امور مرتبط با حق محروميت از مطب

-      تسهيلات هيئت علمي

-     امور مربوط به دانش نامه و طرح

-     مشاوره حضوري و تلفني در خصوص آيين نامه هاي مربوطه

-     انجام امور رفاهی اساتید

نرگس پيشداديان

ارزشيابي اساتيد

-      انجام ارزشيابي كيفي  اعضاء هيات علمي گروه هاي باليني به صورت دستي

-      آناليز و نظارت بر ارزشيابي كيفي (الكترونيكي) گروه هاي پايه

-      ارائه گزارش ارزشيابي كيفي اعضاء هيات علمي يه واحد هاي مربوطه

36263193 داخلي 295

مهين كياني

حضور و غياب اساتيد

-      انجام امور مرتبط با مرخصي اساتيد

36263193 داخلي 310 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-26 12:26    آمار بازدیدکنندگان   :  1580        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ