ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی/ تماس با ما

1

هاجر پورحسین

کارشناس امور هیات علمی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

pourhoseyn@sums.ac.ir

36263193 داخلی (407)

2

عاطفه نسبی

کارشناس آموزشی

کارشناس

 

36263193 داخلی (314)


 

وظايف محوله

هاجر پورحسین

امور مربوط به ترفيعات

-        ارائه مشاوره به اعضاء هيات علمي

-    درخصوص فرايند ترفيعات 

-     محاسبه امتيازات پرونده هاي ترفيع

-     برگزاري جلسات كميته ترفيعات

امور مربوط به ارتقا

-     ارائه مشاوره به اعضاء هيات علمي درخصوص فرايند ارتقاء  

-     محاسبه امتيازات پرونده هاي ارتقا

-  برگزاري جلسات كميته منتخب

-    تهيه و تنظيم صورتجلسه و پاورپوينت اعضاء هيئت علمي و ارسال به دانشگاه

امور اداري و استخدامي

-     بررسي پرونده هاي استخدامي اساتيد جديد از طريق فراخوان

-      انجام امور مرتبط با بازنشستگي اساتيد

-      نظارت و صدور احكام ماموريت و گواهي اشتغال به كار 

-   پيگيري پرونده هاي ارسالي و اعلام نتيجه

امور رفاهي

-     انجام امور مرتبط با حق محروميت از مطب

-      تسهيلات هيئت علمي

-     امور مربوط به سوابق طرح و خدمت استخدامی

-     مشاوره حضوري و تلفني در خصوص آيين نامه هاي مربوطه

-     انجام امور رفاهی اساتید

حضور و غياب اساتيد


    -
      انجام امور مرتبط با مرخصي اساتيد
  

عاطفه  نسبی

ارزشيابي اساتيد

-      انجام ارزشيابي كيفي  اعضاء هيات علمي گروه هاي باليني به صورت دستي

-      آناليز و نظارت بر ارزشيابي كيفي (الكترونيكي) گروه هاي پايه

-    ارائه گزارش ارزشيابي كيفي اعضاء هيات علمي يه واحد هاي مربوطه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-20 14:23    آمار بازدیدکنندگان   :  2087        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ