مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

شماره تلفن و فکس محل خدمت

آدرس پست الکترونیکی (Email)

دکتر شعله شهیدی

دانشکده دندانپزشکی شیراز

6285275

6270325

 shoalehshahidi@yahoo.com

 

 مشخصات آموزشی اجرایی

گروه آموزشی

مرتبه علمی

سمت اجرایی

رادیولوژی دهان و فک و صورت

دانشیار

مدیر گروه آموزشی رادیولوژی

 

 

مشخصات پژوهشی

1)طرحهای مصوب:

نام طرح مصوب

تاریخ تصویب

شماره طرح

1- بررسی آناتومی رادیوگرافیک کانال ثنایای فک پایین در نمای پانورامیک

28/4/85

2925- 85

2- بررسی تحلیل ریشه دندانهای ثنایای مجاور دندان نیش نهفته ماگزیلا مقایسه رادیوگرافیکهای دندانی رایج CT

30/7/84

2538-84

3- مقایسه آزمایشگاهی دقت تشخیص گیرنده photo stimulable phosphor و فیلم دندانی F در تشخیص شکستگی ریشه دندان

3/5/84

2437-84

4- تعیین مواردمثبت کاذب جابه جایی دیسک مفصل گیجگاهی در سونوگرافی با استفاده از تکنیک MRI

11/5/83

2132-83

5- تعیین کارایی (حساسیت و تیرگی) فیلم F در مقایسه با فیلم E، RVGui sensor در تشخیص پوسیدگیهای پروکسیمال در دندانهای کشیده شده

11/2/83

2298-83

6- مقایسه دوز اشعه دریافتی توسط ارگانهای critical ناحیه سروگردن در full mounth serles و conventional و digital radiography در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

26/12/82

2022-82

7- بررسی ارتباط آناتومیک بین ریشه های دندان عقل مندیبل و کانال فکی در رادیوگرافی پانورامیک در مردان و زنان 70-20 ساله

26/7/82

1822-82

8- بررسی bifid condyle دربیماران باشکایت ازناحیه مفصل گیجگاهی که به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بین سالهای 1380- 1365 مراجعه نموده اند.

15/11/79

1093-79

 

2)پایان نامه ها:

1-تعیین مرحله تکاملی استخوان با کمک شاخص رشد مهره های گردن در مقایسه با تکامل استخوان های دست و مچ – 1384- ماندانا گلابی نژاد

2-بررسی تحلیل ریشه دندانهای ثنایایی مجاور کانین نهفته ماگزیلا در تصاویر رادیوگرافی معمولی...، 1384- لیلا کریمی

3-بررسی ارتباط اناتومیک بین ریشه های دندان مولر سوم فک پائین و کانال مندیبولار در رادیوگرافی...- 1384- ش. سامانی، م. حسینی

4-بررسی و مقایسه دقت رادیوگرافی پری اپیکال معمولی و رادیوگرافی پری اپیکال دیجیتالیز شده...- 1384- دکترسارا واثق

5-بررسی کارایی شاخص پانورامیک فک پائینی PMI در تشخیص استئویروز در زنان مراجعه کننده- 1384- دکترسوین برقان

6- تعیین حساسیت وویژگی فیلم های E،Insight وگیرنده RVG ui 100 در تشخیص پوسیدگی -1384- دکتر مریم زنگوییmental foramen در تصاویر panoramic. – 1383- داود اسماعیلیbifid condyle در بیماران با شکایت از ناحیه مفصل گیجگاهی .....- 1382- مریم فرنودیAssessment and comparison of obsorbed dose of critical organs of head and neck – 1383- Poya Khatam.

 

3)مقالات (داخلی-خارجی)

 

نام مقاله

نام نویسندگان

نام مجله

شماره مجله

سال انتشار

1- بررسی میزان همسازی شاخص تکاملی مهره های گردن در رادیوگرافی سفالومتری با پرتونگاری دست و مچ

 زهره هدایتی-
شعله شهیدی-
ماندانا گلابی نژاد

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره 11

پائیز وزمستان
1384

2- بررسی موارد مثبت کاذب جابجایی دیسک مفصل گیجگاهی در سونوگرافی با استفاده از روش ام. ار. ای

شعله شهیدی-
مریم نازفلامکی-
لیلا خجسته پور- عبدالعزیز حق نگهدار

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شماره 11

پائیز وزمستان
1384

3- کانال دو شاخه فک پائین(گزارش مورد)

جنان قپانچی-
شعله شهیدی

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شماره 10

 بهار و تابستان 1384

4- تعیین حساسیت و ویژگی فیلم های

E و Insight و گیرنده RVG ui 100 در تشخیص پوسیدگی های میان دندانی

شعله شهیدی-
لیلا خجسته پور-
مریم زنگویی بوشهری

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره
9

 

بهاروتابستان
1383

5- ارزیابی و مقایسه دقت پرتونگاری پری اپیکال معمولی و رادیوگرافی دیجیتالیز شده نسبت به ارزیابی هنگام جراحی برای تشخیص آسیب های عمودی استخوان در بیماری پریودنتال

شریعه فقیهی-
شعله شهیدی-
سارا واثق

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شماره
 9

بهاروتابستان
1383

6- بررسی ارتباط کالبدشناختی میان ریشه های مولر سوم نهفته فک پایین و کانال مندیبل در پرتونگاری پانورامیک در مردان و زنان 20 تا 70 ساله

باربد ضمیری-
شعله شهیدی-
سودابه شعله

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره
8

زمستان
1382

7- مقایسه حساسیت تصویر شبه سیالوگرام قبل و بعد از تفریق کامپیوتری در دو تکنیک لاترال حقیقی و لاترال ابلیکا مندیبل

شعله شهیدی-
عیسی مظفری

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره
4

بهاروتابستان
1381

8- Case report: Neurofibroma of Dental Pulp: First Report from Iran

MM FANI;

SH SHAHIDI;

B ZAMIRI;

KHDANESHBOD

(IJRI) Ind J Radiol Imag

15:1

 

FEBRUARY 2005

  

4)سمینارها

سمینارهای داخلی:

*ششمین همایش بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران- 1385 شیراز- سخنران

*هشتمین کنگره انجمن اندودانتیستهای ایران- 1383 شیراز- ارائه پوستر

*اولین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه فارس-1383- سخنران

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-3 11:30    آمار بازدیدکنندگان   :  932        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ