مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

شماره تلفن و فکس محل خدمت

آدرس پست الکترونیکی (Email)

دكترشهلا مومني دانایی

دانشکده دندانپزشکی شیراز

6280807

momenish@sums.ac.ir

smomenidanaei@yahoo.com

 

مشخصات آموزشی اجرایی

گروه آموزشی

مرتبه علمی

سمت اجرایی

ارتودنسي

استاد

عضو كميته امتحانات دانشكده دندانپزشكي- عضو شوراي پژوهشي دانشكده دندانپزشكي- عضو شوراي سياستگذاري و توسعه آموزش دانشگاه - مسئول دفتر توسعه مطالعات و آموزش دندانپزشكي

 

مشخصات پژوهشی

1)طرحهای مصوب:

نام طرح مصوب

تاریخ تصویب

شماره طرح

1- بررسی نياز كودكان دبستاني 9-7 ساله شيرازي به درمان Serial Extraction بعلت كراودينگ ارثي .

28/8/79

1043-79

 2- درمان ثابت ارتودنسي بالغين با استفاده از روش Corticotomy

27/3/80

1198-80

3- بررسي مال الكوژن و نياز به درمان ارتودنسي در دانش آموزان 15-12 ساله با استفاده از شاخص DAI در شيراز

18/11/82

1941-82

 4- بررسی تغييرات دنداني – صورتي و بافت نرم دربيماران بامال اکلوژن کلاس دو ، زیر گروه بک درمان شده با روش كشيدن دندان و بدون كشيدن دندان

8/4/83

2084-83

5- بررسي كلينيكي و هیستولوژيكي تاثير داروي سايكلوسپورينA در حركت دنداني ارتودنيتك در موش صحرائي نر

22/3/84

2402-84

6- بررسي تحليل ريشه دندانهاي ثناياي مجاور کانین نهفته ماگزيلا در تصاویر رادیوگرافی معمولی و CT scan

30/7/84

2538-84

 7- ارزيابي سفالومتريك تغييرات نسج نرم و سخت از نماي نيمرخ در بيماران داراي ناهنجاري كلاس سه قبل و بعد از درمان با روش جراحي Set back منديبل

16/11/84

2675-84

8- بررسي آزمايشگاهي پيچ طراحي شده جديد گسترش فكي و مقايسه نيرو- فعال سازی آن با سایر انواع در دستگاههای متحرک ارتودنسی

16/5/85

2975-85

9- مقايسه ميزان پايايي تشخيص نقاط آناتوميك در راديوگرافي آناتوميك در راديوگرافي سفالومتري ديجيتال قبل و بعد از بهبود كيفيت بصري تصوير Enhancement

4/7/86

3630-86

10- بررسي مال اكلوژن و نياز به درمان ارتودنسي با استفاده از شاخص DAI در دانش آموزان 18-14 ساله در شيراز

22/8/86

3701-86

11- ارزيابي كيفيت آموزشي بخش هاي دانشكده دندانپزشكي شيراز از ديدگاه دانشجويان سال هاي پنجم و ششم دانشكده د ندانپزشكي شيراز

10/9/86

3736-86

12- بررسي نياز به درمان ارتودنسي در دانش آموزان 18-14 ساله با استفاده از شاخص IOTN در شيراز سال 1386

21/9/86

3748-86

13-بررسي مقايسه اي ميزان يادگيري و رضايت دانشجويان شيراز از دو روش سخنراني و مشاركتي در سال تحصيلي 87-86

----

----

14-بررسي سطح آگاهي والدين كودكان 9-7 ساله دبستاني از ناهنجاري هاي فكي - دنداني در شهر شيراز (سال 1386)

----

----

15-بررسي تاثير پمفلت آموزشي بر سطح آگاهي والدين كودكان 9-7 ساله از ناهنجاري هاي فكي - دنداني در شهر شيراز (1386)

----

----

16- بررسي سبك هاي يادگيري دانشجويان دانشكده دندانپزشكي شيراز در سال 1386

----

----

 

2)پایان نامه ها:

1- بررسی کلینیکی و هیستولوژیکی تاثیر داروی سایکلوسبورین در حرکت دندانی ارتودنتیک در موش صحرایی نر- 1385- دکتر سیده مریم امیدخدا

2-بررسي سفالومتريك بيماران class III بعد از درمان با چين كپ و دستگاه ... –1377- محمد تقوي .
3-بررسي و تحليل ريشه دندانهاي ثناياي مجاور كانين نهفته ماگزيلا در تصاوير راديوگرافي معمولي ... –1384- ليلا كريمي

4 .بررسي تغييرات دنداني صورتي و بافت نرم در بيماران بامال اكلوژن كلاس II زير گروه I درمان شده با روش كشيدن ... –1383- زارع حسين و كشاورز .

5- ارزيابي سفالومتري الگوي رشدي كرانيوفاشيال بيماران كلاس 3 در سطح شهر شيراز ... –1383- محمد يار موسوي .

6-بررسي مال اكلوژن و نياز به درمان ارتودنسي در دانش اموزان15-12 ساله با استفاده از شاخصDAI  . –1383- فاطمه امير راد .

7-بررسي نقش تروماي ناشي از اكلوژن و مال اكلوژن به عنوان عامل اتيولوژي بيماريهاي پريودنتال ... –1381- ذوالفقار تفضلي .

8-نقش و اهميت دندان كانين در ارتودنسي .- 1381- شاپور ياري پور .

9-ارزيابي نياز كودكان 9-7 ساله شيرازي به درمان Serial Extraction ... –1380- زهرا اسدي لاري.

10- بررسي خصوصيات دنداني -اسكلتي كودكان 15-10 سال با مال اكلوژن كلاس دو ، زير گروه يك در استان فارس

11- بررسي تداخلات اكلوزالي در بيماران ارتودنسي پس از اتمام درمان ثابت ارتودنسي

12- بررسي تاثير استفاده از Log book در پروتز ثابت  3)مقالات (داخلی-خارجی)

نام مقاله

نام نویسندگان

نام مجله

شماره مجله

سال انتشار

1- ويژگي هاي دنداني – استخواني پسران ودختران 8 تا 13 ساله با مال اكلوژن كلاس دو زير گروه يك در استان فارس ، يك بررسي سفالومتريك

پریسا صالحی-
جمشید کهن طب - شهلا مومنی دانائی- روح اله واحدی

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره 11

 

پاییز وزمستان1384

2- بررسي مقايسه اي اثرات ضد ميكروبي دهانشويه هاي گياهي پرسيكا – ماتريكا و دهانشويه کلرهگزيدين در بيماران ارتودنسي

پریسا صالحی-

شهلا مومنی دانائی

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره 10

 

بهار و تابستان 1384

3- تغييرات استخواني – دنداني وبافت نرم صورت متعاقب درمان هاي ارتودنسي با يا بدون كشيدن دندان درافراد با ناهنجاري كلاس دو دسته يك

شهلا مومنی دانائی-پریسا صالحی- اسماعیل زارع-
مهرزاد کشاورز

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره 10

 

بهار و تابستان 1384

4- ارزيابي سفالومتريك در بيماران كلاس سه (class III) درمان شده با چين كپ : يك كارآزمايي باليني خود كنترل

شهلا مومنی دانائی-
پریسا صالحی

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره 9

 

بهار و تابستان 1383

5- مروری بر نقش و اهمیت دندان کانین در ارتودنسی

شهلا مومنی دانائی- پریسا صالحی- محمدحسن کلانتری

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره 8

 

 

1382

 

6- تعیین ضریب همبستگی اندازه دندانهای همانند در مندیبل و ماگزیلا و ارزیابی نسبتهای بولتون در افراد شیرازیبا اکلوژن کلاس یک و الگوی اسکلتی طبیعی در سالهای 1379 تا 1381

 

پریسا صالحی-
 

شهلا مومنی دانائی

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره 7

 

 

تابستان1382

 

7- بررسی شیوع انواع مال اکلوژن، در SE کراودینگ ارثی و نیاز به درمان با کودکان دبستانی9-7 ساله درس شیراز در سال 1379 تا1381

 شهلا مومنی دانائی- زهرا اسدی

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره 7

 

 

تابستان1382

 

 

8- تاثیر تغییرات فکی به پیرامون قوس IMPA

 

شهلا مومنی دانائی- رحمان شوکت بخش

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

جلد 20

 

 

بهار1381

 

9- گزارش درمان يك بيمار CL II Div2 مال اكلوژن با DeepBite شديد بوسيله High pull J-Hook Headgearشهلا مومني دانايي

 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

جلد 19

1380

10- درمان ارتودنسی مولرهای دوم نهفته در فک پایین( گزارش مورد)

شهلا مومنی دانائی- پرویز ریاض داودی

مجلهدندانپزشکی شهید بهشتی

جلد 25

1375

11- تاثير سايكلوسپورين A روي حركت ارتودنتيك دندان در رات نرشهلا مومنی دانائی ، مريم اميد خدا ، صغري بهمن پور،حميدرضا پاك شير،نادر تنيده مجله دندانپزشکی شهید بهشتی
دوره 25،
شماره2،
صفحات 209 -215

تابستان 1386

12- بررسي تحليل ريشه دندان هاي ثناياي مجاور دندان نيش نهفته فك بالا در تصاوير راديوگرافي معمولي و CT Scanشهلا مومنی دانائیمجله دندانپزشكي مشهد---------

1386

13-مقايسه ي اندازه تحليل نوك ريشه ي دندان ثناياي ماگزيلا در بيماران 18-13 ساله با مال اكلوژن هاي كلاس يك ، دو و سه پيش از و پس از درمان ارتودنسي ثابتشهلا مومنی دانائی مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازشماره
12

1385

14-بررسي مقايسه اي يك طرح جديد پيچ گسترش فكيشهلا مومنی دانائیمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازشماره 17

1386

15-ارزيابي كيفيت آموزشي بخش هاي مختلف دانشكده دندانپزشكي شيراز از ديدگاه دانشجويان سال پنجم و ششمشهلا مومنی دانائیمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز---------------------
16-بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان در مورد روش تدريس Self-directed learningشهلا مومنی دانائیمجله دندانپزشكي اصفهان-----------------

 

17- Cephalometric evaluation of class III patients with chin cap and tongue guard

 

 

شهلا مومنی دانائی- پریسا صالحی

 

J of Indian society of pedodontics and prevention

 

Vol.23

No.2

 2005

18- Distribution of malocclusion[types in[7-9-year-old Iranian children

شهلا مومنی دانائی- پریسا صالحی-
زهرا اسدی

Eastern Mediterranean Health Journal

Vol.12

No.1/2

 

2006

19- Orthodontic treatment needs of 12-15 year old students in shiraz , Islamic Republic of Iran

---------

Estern Mediterranean Health Journal

Vol.13 , No.2

2007

20- Mandibular Size and Position in 8-13 year old Iranian Childeren with class II division I Malocclusion

---------

Journal of Dentistry , Tums.

Vol:3 , No.2

2006

21-Comparison of the antibacterial effects of persica mouthwash with chlorhexidine on streptococcus mutans in orthodontic patients

--------

Journal of DARU

Vol.14 , No.4

2006

22- Dentofacial Characteristics of class II Division 1 Malocclusion Among 10-15 years old Iranian Children

-------

Shaheed Beheshti Medical Sciences University

-----

----

23- Lower third molar eruption following orthodontic treatment

-------

Eastern Mediterranean Health Journal

-----

----

24 - Orthodontic Treatment of Impacted Mandibular 2nd Molars; A Case Report 

-------

Beheshti Univ.  Dent. J.

Vol:25,
No:5-8
1996
25- Orthodontic treatment of a class II division 2 malocclusion with severe deep bite by using high pull  J-hook head gear; A case report 

-------

Beheshti Univ. Dent. J.
Vol:19(1),
No:44-48
2001
26- The Impact of IMPA Changes on the lower Arch Perimeter (Canine to Canine); A Pilot Study 

-------

 Beheshti Univ. Dent. J.  
Vol:20(1),
No:83-94
 2002
27- Distribution of Malocclusion Types, Hereditary Crowding and the Need of 7-9 year Old Children to Serial Extraction in Shiraz, 2000-2001Sh. Momeni Danaie, Z. Asadi 

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

Vol:4(2),
No:44-51
 2003
28- The Assessment of Correlation Coefficient of the Size of Similar Teeth in Maxilla and Mandible and Bolton Ratios in Skeletal and Dental Cl I Individuals in Shiraz   ------ 

Shiraz Univ.  Dent. J.

Vol:4(2),
No:24-32
  2003
29- The Importance of Maxillary Canine: A Review Sh. Momeni Danaie, P. Salehi, MH Kalantary

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

Vol:4(3),
No:53-61
 2003
Winter
30-Cephalometric Evaluation of Cl.III Patients Treated with Chin Cap: A self Controlled Clinical Trial  Sh. Momeni Danaie, P. Salehi 

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

Vol:5(1,2),
No:122-130
 2004
31-Soft Tissue and Dentoskeletal Changes in Class II Division 1 Patients Following Extraction and Non-Extraction Treatment Sh. Momeni Danaei, P. Salehi, A. Zareh, M. Keshavarz 

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

Vol:6(1,2),
No:128-138
 2005
32- Comparison of the Antibacterial Effects of Persica and Matrica, Two Herbal Mouthwashes with Chlorohexidine Mouthwash P. Salehi, G. Kohanteb, Sh. Momeni Danaei, R. Vahedi 

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

Vol:6(1,2),
No:63-72
 2005
33- Dento-Skeletal Characteristics of 8-13 year old Boys and girls with Class II Division 1 Malocclusion in Fars Province; A Cephalometric Study P. Salehi, Sh. Momeni Danaei 

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

Vol:6(3,4),
No:34-46
 2006
34- Comparison of the rate of maxillary incisors apical root resorption in 13-18 years old patients with class I, II and III malocclusions, before and after fixed orthodontic treatment P. Salehi, Sh. Momeni Danaei 

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

Vol:7(1,2),
No:53-62
 2006
Summer
35- The Effect of Cyclosporine A on Orthodontic Tooth Movement in Rats 

Dr.momeni Danaei, Dr.Omidkhoda, Dr.Bahmanpour, Dr.Pakshir, Dr.Tanideh

  Beheshti Univ. Dent. J.
Vol:2,
No:209-215
 2007
36- Radiographic and CT scan evaluation of root resorption of permanent incisors maxillary impacted canines ------  Journal of Mashhad Dental School
Vol:31(1),
No:25-32
 2007
37- In vitro comparison of load activation rate of a designed screw with other common expansion screws M. Oshagh, Sh. Momeni Danaei, MR. Hematian, MR. Oshagh, A. Hadiun Zade, AA. Saboori 

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

Vol:8(4),
No:53
 2008
Winter
38- Evaluation of orthodontic treatment needs in 14-18 year-old students in Shiraz (DAI) a ------ Journal of Mashhad Dental School
Vol:32(2),
No:143-50
 2008
39- Clinical evaluation of force-activation characteristics in a new designed orthodontic expansion screw compared to conventional screws.  ------ Journal of Indian Dental Research
Vol:20(4),
No:437-441
 2009
40- Cephalometry in 14-18 Years Old Girls and Boys of Shiraz-Iran  High School ------ Int. J. Morphol
Vol:27(1),
No:101-104
2009 
41- Evaluation of orthodontic treatment needs in 14-18 year-old students in Shiraz (IOTN) nM. Omidkhoda, SH. Momeni Danaei, M., Oshgh, AH. Najafi, SH. Sotudeh Maram 

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

Vol:10(2),
No:136-143
 2009
42- Orthodontic treatment needs of 14-18-year-old students according to DAI in Shiraz, Islamic Republic of Iran ------
 World Journal of Orthodontics
Vol:11,
No:e19-e25
 2010
43- Association between normative and self-perceived orthodontic treatment need among12-15years old students  in Shiraz-Iran ------ European Journal of OrthodonticsVol:1,
No:1-5
 2010
44- Evaluation of the students’ attitude and satisfaction of educational situation in Shiraz Dental School D. Amanat, Sh. Momeni, N. Amanat

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

Vol:10(4),
No:356-360
2010
Winter
45-Problem Based Learning: An Experience of a New Educational Method in Dentistry ------Iranian journal of Medical Education
Vol:10(2),
No:171-178
2010
Summer
46-Assessment of the parental awareness of malocclusions in an eastern Mediterranean society , Shiraz, Iran ------Eastern Mediterranean Health Journal
Vol:17(7),
No:599-603
2011
47- The impact of educational leaflet on student’s parental awareness of orthodontic problems in Shiraz-Iran   ------Eastern Mediterranean Health Journal
Vol:17(2),
No:121-125
2011
Feb
48- Ion Release from Orthodontic Brackets in Three Different Mouthwashes - In Vitro Study ------

American Journal of Orthodontics

Vol:139,
No:730-734
2011
49- Which Method of teaching would be better; cooperative or lecture?  a ------Iranian journal of Medical Education
Vol:11(1),
No:24-31
2011
Spring
50- Evaluation of Orthodontic Treatment Need According to Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) scoring in 14-18 year-old students in Shiraz ------Iranian Journal of Orthodontics
Vol:3,
No:3,80-87
2008
(Printed in 2011)
51- The Quality of Educational Services: Gap between Optimal and Actual Status according to Dentistry Students ------

Iranian Journal of Medical Education

Vol:11(7),
No:685-695
2012
52- Accuracy of computerized automatic identification of cephalometric landmarks by a designed software ------Dentomaxillofacial Radiology
Vol:42(1)
2013
53- Assessment of the Changes in the Dimension of the Soft Palate Following Orthognathic Surgery in Cl.III Patients Sh. Momeni Danaei, Sh. Setoudeh Maram, B. Zamiri, A. Tehranchi

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

Vol:13(1),
No:1-8
2012
March
54- The Methodological Evaluation of General Dentistry Students’ Theses(2006-2008) ------

Iranian Journal of Medical Education

Vol:12(3),
No:202-209
2012
55- Comparison of Dental Arch Changes and Patients’ Discomforts between Newly Designed Maxillary Expansion Screw and Slow Expansion Procedures M. Oshagh, Sh. Momeni Danaei, MR. Hematiyan, Kh. Hajian, Z. Shokoohi

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

Vol:13(3),
No:110-119
2012
Sep
56- Accuracy of computerized automatic identification of cephalometric landmarks by a designed software ------DMFR journal
Vol:42
2013

 

4)سمینارها :

1)The assessment of need to Serial Extraction in 7-9 year- old children in Shiraz

     1st International Congress of Iranian Association of Orthodontics, September 18-20,2002

 2) “Cephalometric Evaluation of C1. III patients treated with chin cap”

     2nd International Congress of Iranian Association of Orthodontics, July 23-25,2003

3)  “Cephalometric Evaluation of C1. III patients :Diagnosis and treatment”

      presentation for CME in Yasooj, December 25-26, 2003

4) “The Assessment of Orthodontic treatment need in 12-15 year- old school children in Shiraz according to DAI”

     3rd International Congress of Iranian Association of Orthodontics, November 12-14,2004

5)“Evaluation of Incisors, root resorption adjacent to impacted maxillary canines on conventional radiographs and CT scan”

   4thInternational Congress of Iranian Association of Orthodontics, November 16-18,2005

6) “The effects of extraction versus non- extraction treatment on the facial profile in class II division 1 cases: A comparative study”

5th International Congress of Iranian Association of Orthodontics, November 15-17,2006

7) “Assessment of occlusal interferences in Orthodontic treated patients”

5th International Congress of Iranian Association of Orthodontics, November 15-17,2006

8) A comparative study of a new disigned expansion

5th International Congress of Iranian Association of Orthodontics, November 15-17,2006

9) Rotation correction : Laminates or orthodontics?

7th International congress of Iranian Academy of Restorative Dentistry , November 13-15 , 2007

10) Lip Position Chenges in Class II Division 1 patients with & without premolar extraction

6th International Congress of Iranian Association of Orthodontics , Jan 30th - Feb 1st , 2008

11) Assessment of the Hyoid Bone position and Pharyngeal Airway Space after Mandibular Setback Surgery

6th International Congress of Iranian Association of Orthodontics , Jan 30th - Feb 1st , 2008

12) Assessment of the Hyoid Bone Position in orthognathic Surgeries after mandibular setback Surgery : BSSO vs Subcondylar

4th International Congress of Iranian Society of Oral & Maxillofacial Surgeans , Feb 20-22 , 2008

13) Teamwork in Aesthetic Treatments

7th International Congress of Iranian Association of prosthodontics , Feb 12-*14 , 2008

 

  

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-5-6 9:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ