مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

شماره تلفن و فکس محل خدمت

آدرس پست الکترونیکی (Email)

دکتر علی دهقانی ناژوانی

بخش آسیب شناسی دهان و فک

6289916- 6270325

 alidehghaninazhvani[At]yahoo.com

 

           سوابق تحصیلی

دوره تحصیلی

محل

بازه زمانی

معدل کل

دکتری عمومی

دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز - شیراز

1380- 1386

17/18

دکتری تخصصی

دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

1386- 1389

18/12


  مشخصات آموزشی اجرایی فرهنگی

 

ردیف

سمت اجرایی

دوره زمانی

1

رابط EDO  گروه در دانشکده

1389 تا حال

 

2

عضو کمیته تامین منابع علمی کتابخانه دانشکده

1389 تا حال

 

3

رئیس دفتر استعدادهای درخشان دانشکده

1390 تا حال

 

4

عضو شورای فرهنگی دانشکده

1389 تا حال

 

5

عضو شورای فرهنگی اساتید جوان دانشگاه

1390 تا حال

 

6

عضو بنیاد ملی نخبگان

1380 تا حال

7

مسئول فنی آزمایشگاه گروه و درمانگاه امام رضا

1390 تا حال

 

8

سرپرست روابط عمومی دانشکده

1390 تا حال

 

9

رابط کمیته امتحانات گروه در دانشکده

1390 تا حال

 

10

عضو کارگروه بهداشت و سلامت بنیاد نخبگان فارس

1390 تا حال

 

11

عضو شورای عالی مرکز لیزر دانشکده

1390 تا حال

 

12

عضو کمیته توسعه فناوری و اتوماسیون اداری دانشکده

1391 تا حال

 

13

عضو کمیته مستند سازی دانشکده

1390 تا حالمشخصات پژوهشی

1-طرحهای مصوب


ردیف

نام طرح

تاریخ تصویب

نوع همکاری

شماره طرح

1

تعیین شیوع مال اکلوژن در دانش آموزان دبیرستانهای شیراز

1384 شیراز

همکار اصلی

2631-84

2

بررسی شیوع ضایعات فیبرواستئوس و خصوصیات کلینیکی آنها در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی از سال 1365-1385

1386 شیراز

همکار اصلی

3609-86

3

بررسی شیوع تومورهای استخوانی و خصوصیات کلینیکی آنها در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شیراز از سال 1365-1385

1386 شیراز

همکار اصلی

3610-86

4

بررسی پلی مورفیسم ژنهای خانواده اینترلوکین 1 در مبتلایان به تومور ادنتوژنیک کراتوسیستیک

1388 تهران

همکار اصلی

8724-88

5

بررسی فراوانی نسبی  EBV  load در نمونه های بزاقی افراد دریافت کننده ی پیوند کلیه

1387 شیراز

همکار اصلی

 

6

مقایسه افزایش عرض و ضخامت لثه کراتینیزه در دو روش پیوند بافت همبند و پیوند با ترکیب کلاژن با پلاسمای غنی شده در بیماران کاندید پیوند لثه

شیراز

مجری دوم

5917-90

7

بررسی کلینیکی و هیستولوژیکی تاثیر دوزهای مختلف تابش NILED بر حرکت ارتودنسی دندان در موش صحرایی

شیراز

همکار اصلی

90-01-37-3993

8

ارزیابی مقایسه ای CBCT و رادیوگرافی دیجیتال (PSP) در بررسی مورفولوژی کانال ریشه ی دندان های انسیزور مندیبولار: مطالعه ی آزمایشگاهی

اهواز

همکار اصلی

U-90232

9

بررسی بروز اندوگلین در ادونتوژنیک کراتوسیست، کیست دانتیژور و فولیکول دندانی بروش ایمونوهیستوشیمی

همدان

همکار اصلی

16-71-2-1265 (1/5/90)

10

بررسی تاثیر فقدان هورمونهای جنسی زنانه بر حرکت ارتودنتیک دندانها در موش

شیراز

همکار اصلی

91-4433

11

بررسی بیان مارکر ایمونوهیستوشیمی s100 و رنگپذیری اختصاصی ماست سلها در ضایعات نوروفیبروم و مقایسه آن با تشخیص هیستوپاتولوژیک رایج

شیراز

مجری اول

91-01-03-5448

12

MCM3 as a novel marker in benign & malignant salivary gland tumors

شیراز

همکار اصلی

91-01-03-4477

13

بررسي عملكرد معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در معرفي دانشگاه به دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي از نگاه دانشجو در 3 سال اخير به منظور ارائه يك روش مناسب

شیراز

همکار اصلی

6059-91

14

مقایسه ماده جدید DIM و MTA در تشکیل سد عاجی بعد از direct pulp cap روی مولرهای wistar rat

شیراز

همکار اصلی

91-01-03-4617

15

بررسی توانایی جداسازی وتمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال از بافت پاتولوژیک پایوژنیک گرانولوما

شیراز

مجری اول

91-01-21-52452) مقالات

    داخلی:

 نام مقاله

نام نویسندگان

نام مجله

شماره، سال، صفحه

ناهنجاریهای لنفوپرولیفراتیو پس از پیوند در ناحیه سر و گردن.

گیتا رضوانی، علی دهقانی ناژوانی ،  میلاد معتمدی

Journal of Shiraz Dental, Shiraz University of Medical Sciences

2005; 6(1, 2): 18-25

Cementoblastoma: Report of a Case with a Long-Term Pain

گیتا رضوانی، علی دهقانی ناژوانی*

Journal of Shiraz Dental, Shiraz University of Medical Sciences

2012; 13(3): 135-138

Eosinophilic Granuloma: Report of a Misconstrued Case

گیتا رضوانی، علی دهقانی ناژوانی*

Journal of Shiraz Dental, Shiraz University of Medical Sciences

2012; 13(4): 181-183

Comparison of increasing the width and thickness of keratinized gingiva using two methods of connective tissue graft and graft by plasma-enriched collagen in patients who are candidates for gingival grafts: A pilot study

 

Hengameh Khosropanah, Ali Dehghani, Samira Esmaelzadeh

Vol 9, No 1: Journal of Isfahan Dental School; 2013

Acceptance letterخارجی:

 نام مقاله

نام نویسندگان

نام مجله

شماره، سال، صفحه

Ewing sarcoma of the jaws.

 

Karimi A, Shirinbak I, Beshkar M, Abbasi AJ, Nazhvani AD, Bayat M, Asgarian A.

Journal of craniofacial surgery

2011 Sep ;22(5):1657-60.

Oral manifestation of allograft patients, before and after renal transplantation

Gita rezvani, …7…, Nazhvani AD*

Saudi journal of kidney diseases and transplantation

Acceptance letter

Gene polymorphism of Interleukin-1alpha and beta in Keratocystic Odontogenic tumors

Eshghyar N, Nikbin B,  Amirzargar A, Nazhvani AD*, Shakiba Y

 

Journal of Oral Pathology & Medicine

2012 Oct;41(9):697-701.

Marsupialization as a Treatment Option for the Odontogenic Keratocyst

Tabrizi R, Ozkan BT, Dehghani A, Langner NJ.

Journal of Craniofacial Surgery

2012 sep; 23(5): e459-61

Primary Mucinous Adenocarcinoma of The Parotid Gland : Case Report

Ali Dehghani Nazhvani*, Sara Amanpour, Reza Tabrizi

International Journal of Case Reports and Images (IJCRI)

2012; 3(9): 33-35.


ضمایم:

نام مقاله

نام نویسندگان

نام مجله

شماره، سال، صفحه

Dental pulp stem cells and regenerative endodontics

Dehghani Nahvani A, Ghahramani Y, Farhadpoor A

Cell Journal

2011;12 Suppl 1:99.

Developing a flowcytometry-based protocol for detection of dental pulp stem cells

Attar A, Ghahramani Y, Tavangar MS, Dehghani Nahvani A

Cell Journal

2011;13 Suppl 3:24.

Dental pulp stem cells do not show some of bone marrow derived mesenchymal stem cells surface antigen

Attar A, Malekmohammadi F, Dehghani Nahvani A, Ghahramani Y, Tavangar MS

Cell Journal

2011;13 Suppl 3:24-25.

Don't waste pulp polyps; they may be rich sources of dental pulp stem cells

Tavangar MS, Ghahramani Y, Dehghani Nahvani A, Malekmohammadi F, Attar A

Cell Journal

2011;13 Suppl 3:49.

Prevalence of molocclusion among 14-48-year old students in shiraz, Iran

H. R. ARABIUN, M. MIRZAYE, S. FARIDI, F. BAHRPEIMA, A. DEHGHANI NAZHVANI & S. SETUDEHMARAM

International Journal of Pediatric Dentistry

2007;17 Suppl 1: 116.

Differential diagnosis of eosinophilic granuloma with aggressive periodontitis, report of 3 cases

G. REZVANI & A. DEHGHANI NAZHVANI

International Journal of Pediatric Dentistry

2007;17 Suppl 1: 175.

Evaluation of EBV load in kidney transplant patients before & after operation

Dehghani Nahvani A, Rezvani G, etal

Iranian journal of Medical Sciences

2012; 37 Suppl1(3): 40.4) سمینارها

       سمینارهای داخلی:

1-Animals in orthodontic research ، چهارمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران - شیراز

2- ناهنجاری های لنفوپرولینواتیو  پس از پیوند در ناحیه سر و گردن ، دوازدهمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی ایران - تبریز

3- شیوع تومورهای استخوانی فکی و خصوصیات کلینیکی آنها در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شیراز ، هشتمین همایش دانشجویان دندانپزشکی ایران - شیراز

4- بررسی تظاهرات دهانی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی ، هشتمین همایش دانشجویان دندانپزشکی ایران - شیراز

5- 
Periodontal bioengineering and BMPs ، هشتمین همایش دانشجویان دندانپزشکی ایران - شیراز

6- بررسی تغییرات فشار خون و ضربان قلب در بیماران دندانپزشکی متعاقب تزریق فلی پرسین، هشتمین همایش دانشجویان دندانپزشکی ایران - شیراز

7- بررسی کلینکواپیدمیولوژیک ضایعات استخوانی فکین در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شیراز ،اولین همایش انجمن آسیب شناسان دهان و فک ایران - تهران

8-  بررسی کلینکواپیدمیولوژیک کیست های ادونتوژنتیک در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شیراز ،اولین کنگره ملی مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی در دندانپزشکی - کرمان

9-  بررسی کلینکواپیدمیولوژیک ضایعات فیبرواسنوس در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شیراز ، اولین کنگره ملی مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی در دندانپزشکی - کرمان

10-  رادیوگرافی های دهان جهت پیشگیری استئوپروز، اولین کنگره انجمن رادیولوژی دهان و فک ایران - تهران

11-  گزارش یک مورد ادونتوم و دو ضایعه فیبرواسئوس در یک بیمار مسن ، دومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان و فک ایران - تهران

12- گزارش دو مورد موکواپیدرمونید کارسینومای داخل استخوانی ، اولین سمینار سراسری بزاق و غدد بزاقی - قزوین

13- مروری بر پاتوفیزیولوژی و درمان خشکی دهان ناشی از اشعه ، اولین سمینار سراسری بزاق و غدد بزاقی - قزوین

14-
Dental pulp stem cells and regenerative endodontics ، اولین کنگره بین المللی پزشکی سلولی و مولکولی – شیراز

 
15- گزارش مورد ادونتوژنیک کراتوسیستهای فامیلیال مرتبط با سندرم گورلین گولتز، سومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان و فک ایران -  تهران

16-  A database analysis of human dental stem cells and their applications in regenerative endodontics ، شانزدهمین کنگره بین المللی اندودونتیست های آسیا اقیانوسیه - شیراز

17- تشخیص افتراقی ائوزینوفیلیک گرانولوما با بیماری پریودنتال مهاجم همراه با گزارش 3 مورد، ششمین همایش بین المللی انجمن علمی پریودونتولوژی ایران - شیراز

18- تله پاتولوژی نیاز امروز و ضرورت فردای علم پاتولوژی دهان، اولین کنگره دستیاران دندانپزشکی ایران – همدان

19- Developing a flowcytometry-based protocol for detection of dental pulp stem cells، 7th Royan international congress on stem cell biology & technology، تهران

20- Dental pulp stem cells do not show some of bone marrow derived mesenchymal stem cells surface antigen، 7th Royan international congress on stem cell biology & technology، تهران

21- Don't waste pulp polyps; they may be rich sources of dental pulp stem cells، 7th Royan international congress on stem cell biology & technology، تهران

22-  Familial florid cemento-osseous dysplasia: a case report. چهارمین کنگره سراسری انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت، اصفهان.

23- تشخیص و طبقه بندی لنگش در شتر یک کوهانه، هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران.

24- بررسی میزان ویروس اپشتین بار (EBV Load) دربیماران دریافت کننده پیوند کلیه قبل وچهارماه بعد ازدریافت پیوند، ششمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران و اولین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی، مشهد

25- بررسی تظاهرات دهانی دریافت کنندگان پیوند کلیه قبل و بعد از عمل، چهارمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران، شیراز.

26- گزارش مورد موسینوس آدنوکارسینوم اولیه غده پاروتید، چهارمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران، شیراز.

27- لنگش در شتر یک کوهانه: نگرشی به اندامهای حرکتی شتر. دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، تبریز.

28- بررسی هیستوپاتولوژیک و رادیولوژیک تاثیر پلاسمای غنی از پلاکت در ترمیم بافت پریودنتال سگ، سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، تبریز.

29- بررسی وجود سلولهای بنیادی پالپ دندانی در ضایعات پالپ پولیپ بروش ایمونوفلوئورسنت، 53مین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکان ایران، تهران، اردیبهشت 92.

      سمینارهای خارجی :

1-
Sialography in horse: normal appearance ، چهارمین کنگره بین المللی آناتومیست های آسیا اقیانوسیه – ترکیه.

2-
Histopathological and biomechanical evaluation of bovine fetal tendon transplantation to dogs ، کنگره بین المللی canine practice - هند .

3-
Cementoblastoma: report of a case with a long period of pain  ، سیزدهمین کنگره بین المللی پاتولوژی دهان – استرالیا.

4-
Prevalence of molocclusion among 14-48-year old students in shiraz, Iran ، بیست و یکمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان - هنگ کنگ.

5-
Differential diagnosis of eosinophilic granuloma with aggressive periodontitis, report of 3 cases ،   بیست و یکمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان - هنگ کنگ. 

5) تدریس کارگاههای  

1- پاساژ نمونه های پاتولوژی (گروه هدف دستیاران سال اول رشته آسیب شناسی دهان و فک و صورت)

2- ملاحظات پاتولوژیک بیوپسی و آماده سازی نمونه ها (گروه هدف دستیاران بیماران دهان و تشخیص، جراحی دهان و فک و صورت و دانشجویان دندانپزشکی عمومی )

3- گزارش موارد 1و 2و 3و 4و 5و 6و 7و 8  (گروه هدف همه دانشجویان دندانپزشکی بعد از علوم پایه)

4- چگونه خلاقانه فکر کنیم؟ (دانشجویان دندانپزشکی و بهداشت و تغذیه)


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-3 15:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ