مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

شماره تلفن و فکس محل خدمت

آدرس پست الکترونیکی (Email)

دکتر آزاده اندیشه تدبیر*

دانشکده دندانپزشکی شیراز

6270325

 
andisheh@sums.ac.ir

 

 *استاد نمونه دانشکده دندانپزشکی در سال 1386

مشخصات آموزشی اجرایی

گروه آموزشی

مرتبه علمی

سمت اجرایی

پاتولوژي فك و صورت

استادیار

رابط EDO - عضو شوراي پژوهشي - عضو كميته فرهنگي - مدير گروه پاتولوژي

 

 

مشخصات پژوهشی

1)طرحهای مصوب:

نام طرح مصوب

تاریخ تصویب

شماره طرح

 

1- بررسي حساسيت و ويژگي رنگ آميزي Agnor اصلاح شده در افتراق تومور هاي خوش خيم و بدخيم بزاقي
20/8/863966

 2- بررسي فعاليت تكثيري دراسمير مخاط دهان در فاز هاي مختلف سيكل قاعدگي

7/11/863797
3- بررسي عوامل موثر بر ميزان دقا در بيماران مبتلا به تومور هاي بدخيم ناحيه دهان و فك و صورت ثبت شده در مركز ثبت سرطان بيمارستان نمازي طي سالهاي 80-85

3/2/87

-----

4- بررسی همبستگی سطح سرمی Galectin-3 با کارسینوم سلول سنگفرشی دهان

18/8/87

ICR-87-132

5- بررسی ایمونوهستوشیمیایی نشانگر CD10 در سلول های استرومال سه نوع کیست اونتوژنیک

25/8/87

4296-87

6- بررسی سطح سرمی VEGF-C در بیماران مبتلا به SCC سر و گردن  
7- بررسی سطح سرمی VEGF و MMPq در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی   
8-بررسی میزان بروز نشانگر CDK6 در بیماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشی حفره دهان  
9-مقايسه ميزان بروز ماكر CD10 در سلولهاي استرومال انواع كيست هاي دنتوژنيك  
10-بررسي سطح سيتوكينهاي TH1/TH2در بزاق مبتلايان به كارسينوم سلول سنگفرشي سر و گردن   
11-Matrix Metalloproteinaseبررسي سطح سرمي    و     Vascular    Endothelial growth factor     در بيماران مبتلا به ليكن پلان دهاني   
12-بررسي ميزان بروزو سطح بزاقي نشانگر HER-2 در بيماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشي سر و گردن  
- بررسي ميزان بروزو سطح سرمي و بزاقي نشانگر 13-Interleukin – 10 و   Vascular endothelial در بيماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشي( (Growth Factor سر و گردن   
14- تاثیر سیکلوسپورين A  بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني GPX و GRدر سلولهاي اپي تليال دهاني  
15-بررسي ميزان بيان ماركر   MCM3در اسكواموس كارسينوماي دهاني  

 

 3) مقالات داخلی و خارجی

1- بررسی رنگ پذیری مارکرهای ای-کادهرین و آلفا –کتنین در فولیکول دندان و آملوبلاستوما مجله پژوهنده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، شماره 4 ، مهر و آبان 1387

نویسندگان : دکتر آزاده اندیشه تدبیر – دکتر سودابه سرگلزایی – دکتر محمد مشرف – دکتر فاطمه مشهدی عباس

2- بررسی ارزش کاربردی رنگ آمیزی AgNOR اصلاح شده در تشخیص افتراقی تومورهای خوش خیم و بدخیم بزاقی-مجله دندانپزشکی علوم پزشکی شیراز

نویسندگان : دکتر آزاده اندیشه تدبیر – دکتر محمد جواد اشرف – محمد علی کتابی

3- Head and neck squamous cell carcinoma in southern Iran A.Andisheh Tadbir , My Ashraf , Z Jafari-Ashkavandi , M Paknahad , F Taheri . Iranian Red Crescent Medical Journal 2008 , Vol : 10 , October

4- Oral manifestation of Ehlers-Danlos Syndrome and presentation of a case . Iranian Red crescent Medical journal S.pourshahidi , H.Ebrahimi , A.Taghavi , A.Andisheh Tadbir

 

 5- The in Vitro Anti-viral Activity of Honey on Type 1 Herpes Simplex Virus

6- Calcifying Epithelial Odontogenic T: Report of a case

7- ارزیابی رابطه استرس و لیکن پلان دهانی

8- Serum level of Vascular Endothelial Growth Factor-c in Patients with Head and neck Squamous cell Carcinoma

9- The prevalence of median rhomboid glossitis in diabetic patients: a case- control study.

10- . بررسی سطح سرمی  VEGF - C در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن    

11- . بررسی سطح سرمی    Galectine-3 در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی دهان

12-
. بررسی ارزش کاربردی رنگ امیزی   AgNOR اصلاح شده درافتراق تومورهای خوش خیم و بدخیم غدد بزاقی

13- بررسي عوامل موثر بر ميزان بقا در بيماران مبتلا به تومورهاي بدخيم دهان و فك و صورت ثبت شده در مركز سرطان بيمارستان نمازي طي سالهاي 85 تا 80

14-  Serum level of MMP3 in patients with OLP

15- بررسی شیوع تغییرات بدخیمی در لیکن پلان دهانی در دو مرکز اصلی در شهر شیراز از سال 1385 الی 1388

  3)سمینارها

- باز آموزي مدون دندانپزشكان استان فارس : تومور هاي حفره دهان - اسفند 1385

- باز آموزي مدون دندانپزشكان استان فارس :‌Oral cancer - تير ماه 1386

- كنگره آسيب شناسان دهان و فك و صورت : بررسي ميزان رنگ پذيري ماركر هاي اي-كادهرين و آلفا-كتنين در فوليكول دندان و ابلوبلاستوما بهمن 1386

 

 - ارائه دو مقاله با عناوین زیر در اولین کنگره پاتولوژی دهان و فک و صورت بهمن 1386 ، تهران

1-      بررسی میزان رنگ پذیری مارکرهای E-cadherin  و alpha-catenin  در فولیکول دندان و آملوبلاستوما

2-      گزارش یک مورد کراتوسیست ادنتوژنیک بزرگ با تصویر غیر معمول در ام آر آی

- ارائه مقاله با عنوان « خصوصیات رادیوگرافیک یک مورد استئوسارکومای فک بالا » در اولین کنگره رادیولوژی دهان و فک و صورت ، بهمن 1387 ، تهران .

 

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-8 12:47    آمار بازدیدکنندگان   :  3095        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ