مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

شماره تلفن و فکس محل خدمت

آدرس پست الکترونیکی
(Email)

دکتر علی اصغر علوی*

دانشکده دندانپزشکی شیراز

6280804

6270325

alavia@sums .ac.ir

 

 

 مشخصات آموزشی اجرایی

گروه آموزشی

مرتبه علمی

سمت اجرایی

 

ترمیمی

 

استاد

سرپرست تخصصی ترمیمی، مدیرمسئول مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،مدیر مرکز تحقیقات دانشکده،نماینده ریاست دانشگاه در کمیته ارتقاء،عضو هئیت ممیزه دانشگاه، عضو شورای پژوهشی دانشکده، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران،عضو هیئت امنا مرکز آموزشی پژوهشی پیونداعضا(بوعلی سینا)،عضوهیئت تحریریه مجله دانشکده دندانپزشکی شیراز- مشهد - کرمان

 

 مشخصات پژوهشی

2)پایان نامه ها:

1-مقایسه خارج دهانی نانولیکیج سه سیستم سلف اچ ادهزیو بر روی عاج دندان انسان در شرایط خشک و مرطوب-1384- دکتر مجیری

2-بررسی وضعیت و بهداشت دهان و دندان در دانشجویان دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-1383- علی امامی

3-بررسی خارج دهانی استحکام فشاری در پری مولرهای اندو شده با استفاده از کامپوزیت بعنوان ماده ترمیمی با-1383- حبیب زاده، خشنودی

4-مقایسه خارج دهانی استحکام برشی باند چهار نوع باندینگ عاجی در دو لایه مختلف از عاج -1383- دکتر فاطمه رزمجو

5- core max I در باندینگ براکت ها به دندان از طریق مقایسه قدرت باند برشی آن با دو ادهزیو معمول در ارتودنسی-1383- دکتر رزا رستمی

6- مقایسه خارج دهانی استحکام شکست دندانهای ترمیم شده با آمالگام و کامپوزیت -1382- مانلی هوشیار

7-مطالعه خارج دهانی ریزنشت ترمیم های آمالگام کامپوزیت و کلاس اینومر در حفرات کلاس-1382- امین یوسفی مهربان

8- بررسی خارج دهانی استحکام باند برشی کامپوزیت غیر مستقیم و سیمان رزینی-1381- فاطمه زاهدی نژاد

9- مقایسه خارج دهانی استحکام شکست دندانهای ترمیم شده با کامپوزیت و آمالگام-1380- فروزنده خیری

10- مطالعه خارج دهانی ارتباط تراکم فیلر و الاستیسیته کامپوزیتها روی استحکام برشی باند در عاج دندان گاو-1380- هاله حشمت

11- مطالعه خارج دهانی استحکام خمشی اتصال بین کامپوزیت نوری و الیاژ فلزی-1379- نازلی زرینه

12- مقایسه خارج دهانی ریزنشت سه سیستم چسبنده عاجی در ترمیم های کامپوزیتی-1379- نسرین کیانی منش

13- مطالعه خارج دهانی استحکام خمشی اتصال بین کامپوزیت های تازه و قدیمی-1378- رضا طایفه

14- مطالعه خارج دهانی استحکام خمشی اتصال بین یک نوع پرسلن و سه نوع کامپوزیت- 1378- مریم توانگر

15- بررسی علل شکست ترمیمهای کامپوزیت رزین در دندانهای خلفی-1378- سجاد عظیمی

16- مزایای استفاده از مواد آمالگام باند در زیر ترمیمهای آمالگام -1378- احمد زاهدی نژاد

17- آمالگام با ظرفیت مس بالا-1376- سعید عزیزی شیرازی

18- مطالعه خارج دهانی مقاومت کششی باند بین عاج و کمپوزیت با استفاده از سه نوع روش -1375- دکتر علی زمانیان

19- مطالعه خارج دهانی مقایسه باند کششی فریم پروتزهای اچ شونده و مینای دندان با استفاده از-1375- دکتر بیتا تحقیقی

20- بررسی شیوع پوسیدگی دندان در بیماران دیابتی تاپ 1 18-5 سال استان فارس-1376- امیرحکیمی، کرمی

21- مقایسه خارج دهانی ریزنشت سه کامپوزیت در پرکردگی های خلفی در شرایط-1373- دکتر الهه مرتضوی

22- مقایسه تاثیر copalite varnish , degufill m panavia ex بر کاهش میزان ریزنشت در - 1373- دکتر ف.شرف الدین 1371- م.گندمی،م.فاضل 1369- عبدالرضا صحت پورcomparison of amalgam-bonding restoration- 1375- Hossein Akbary

 

 3)مقالات (داخلی-خارجی)

نام مقاله

نام نویسندگان

نام مجله

شماره مجله

سال انتشار

1-بررسی بیرون دهانی استحکام خمشی پیوند میان یک گونه سرامیک (پرسلن) و سه گونه کامپوزیت

علی اصغر علوی-
مریم توانگر

مجله دندانپزشکی شیراز

 

شماره 9

بهار و تابستان 83

2-بررسی بیرون دهانی میزان نانولیکیج سه سیستم سلف اچ ادهزیو بر روی عاج دندان انسان در شرایط خشک و مرطوب

علی اصغر علوی-
پریناز مجیری

مجله دندانپزشکی شیراز

 

شماره 9

 

بهاروتابستان83

3-چگونگی ایجاد پوسیدگی

علی اصغر علوی-
حمید صفریان

مجله دارو و درمان

  

4-پیشگیری و کنترل پوسیدگی

علی اصغر علوی-
حمید صفریان

مجله دارو و درمان

  

5-بررسی میکروسکوپی سطح عاج

علی اصغر علوی

مجله دانشگاه تهران

  

6-تغییر رنگ دندانها در اثر عوامل داخلی

علی اصغر علوی

مجله نظام پزشکی

  

7-مقایسه گیر کامپوزیت ها با عاج

علی اصغر علوی

مجله دانشگاه مشهد

  

8-مقایسه تاثیر پاناویا، دگوفیل، وارنیش بر کاهش میزان ریزنشت در پر کردگی با آمالگام.

علی اصغر علوی- فرحناز شرف الدین

مجله دندانپزشکی شیراز

  

9-مطالعه خارج دهانی خمشی اتصال بین یک نوع پرسلن و سه نوع کامپوزیت با استفاده از دستگاه اینسترون

علی اصغر علوی-
مریم توانگر

مجله دندانپزشکی شیراز

  

10-مقایسه ریزنشت سه سیستم چسبنده عاجی در ترمیم های کامپوزیتی مستقیم و غیر مستقیم در دندانهای گاو.

علی اصغر علوی- نسرین کیانی منش

مجله

Operative dentistry آمریکا
  

11-میزان شیوع پوسیدگی در بیماران دیابتی استان فارس

علی اصغر علوی-
الهام امیر حکیمی

مجله AIM فرهنگستان علوم پزشکی ایران

  

12-تعیین میزان آگاهی دانشجویان غیر دندانپزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاههای شهر شیراز از رشته های تخصصی دندانپزشکی

علی اصغر علوی-
رسول قیصری زردک

 

مجله دندانپزشکی شیراز

 

  

13-بررسی استحکام برشی باند سه سیستم سلف اچ در دو لایه سطحی و عمقی عاج

مهران معتمدی-
علی اصغر علوی- فاطمه رزمجو

مجله دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

  

14-مطالعه خارج دهانی ارتباط تراکم فیلر و الاستیسیته کامپوزیت ها روی استحکام برشی باند در دندان گاو

علی اصغر علوی-
هاله حشمت

در مرحله داوری مجله انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  

15-بررسی مقاومت باندکشی کامپوزیت غیرمستقیم و سیمان رزینی، اثراتآماده سازی سطح

علی اصغر علوی- فاطمه زاهدی نژاد

در مرحله داوری مجله دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

  

16-بررسی میزان استحکام باند کششی میکرونی ادهزیوهای مختلف بر روی عاج دندان انسان در شرایط خشک و مرطوب

علی اصغر علوی-
علی قنبری

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  

17- بررسی استحکام شکست دندانهای ترمیم شده باسه نوع ماده ترمیمی همرنگ دندان باطرح اونله

علی اصغر علوی- سمیه زاهدی

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

  

18- بررسی امکان استفاده از core max II در باندینگ براکت ها به دندان از طریق مقایسه قدرت باند برشی در ارتودنسی

حمیدرضا پاکشیر-
رزا رستمی-
علی اصغر علوی

مجله انجمن ارتودنیستهای ایران

  

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-8-17 10:38    آمار بازدیدکنندگان   :  7036        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ