منشور اخلاقي

 

1-  نكو داشت ارزش هاي والاي الهي و انساني و رعايت نمودن حقوق بيماران

2- ارائه خدمات آموزشي- پژوهشي به دانشجويان برابر مقررات.

3- انجام خدمات بهداشتي- درماني به نحو شايسته و مسئوليت پذيري در قبال بيماران.

4-ايجاد محيط علمي و فرهنگي جهت تربيت دندانپزشكان متعهد و متخصص با بهره گيري از دانش روز.

5-رعايت اخلاق اسلامي، و حفظ شان و كرامت انساني.

6-رعايت نظم و انضباط، عدالت و انصاف در محيط كار.

7-حفظ روحيه انتقاد پذيري و بكار گيري پيشنهادات سازنده.

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 10:53    آمار بازدیدکنندگان   :  4389        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ